Makas rätt att använda arv från make

2016-08-22 i Make
FRÅGA
HejMin fasters man har gått bort. Inga barn finns. Den avlide har två syskon i livet och min fasters bror lever också. Som jag förstått det ärver min faster i första läget allt efter maken. Men vad händer när hon går bort? Har makens syskon laglig rätt till del efter maken eller kan hon göra vad hon vill; ge bort, testamentera eller konsumera?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga.

Regler som ger svar på din fråga hittar du i ärvdabalken (1958:637), se här. Enligt 3 kap. 1 § ärver (precis som du säger) den avlidnes maka, det vill säga din faster, all kvarlåtenskap efter hennes make. Din faster ärver sin make med så kallad fri förfoganderätt, vilket innebär att hon får bruka egendomen som hon önskar. Hon får emellertid inte testamentera bort den kvarlåtenskap hon ärvt. Det finns också en regel i 3 kap. 3 § som anger att om den efterlevande makan genom gåva har orsakat en stor minskning av sin egendom utan att ta tillbörlig hänsyn till den först avlidnes arvingar, så ska den först avlidne makens arvingar få vederlag för denna minskning.

Om sedan den först avlidne makens två syskon fortfarande lever då din faster avlider, så ska dessa dela på hälften av den efterlevande makans bo (dvs din faster), se ärvdabalken 3 kap. 2 §.

Sammanfattningsvis, din faster kan nyttja egendomen hon ärvt av sin make på det sätt hon vill, men hon får inte testamentera bort det och hon får heller inte genom en gåva eller liknande orsaka en stor minskning av egendomen utan att ersättning för detta ska utgå till den först avlidne makens arvingar ur din fasters kvarlåtenskap.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Vänligen

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (440)
2020-10-18 Vad händer med testamentet om vi upprättar äktenskapsförord?
2020-10-10 Frågor inför äktenskap
2020-09-28 Hur arv beräknas om äktenskapsförord saknas
2020-09-20 Vad innebär det när en efterlevande make ärver med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (85217)