Makars arvsrätt

2016-09-04 i Make
FRÅGA
Min fru har en fordran i form av en revers på vår dotter i samband med en tidigare gåva av fastighet. Vad händer med denna fordran om min fru avlider. Övergår denna fordran då till mig?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här.

Reversen är en tillgång i din frus kvarlåtenskap. Om hon avlider ska hennes kvarlåtenskap fördelas. Makar ärver varandra före gemensamma barn, om inte testamente föreskriver annat, se 3 kap. 1 § ÄB. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid förälderns bortgång, om inte särkullbarnet avstår detta till förmån för den efterlevande maken. Eftersom er dotter är ett gemensamt barn (jfr "vår dotter"), ärver hon inte något vid din frus bortgång. Istället ärver du hela din frus kvarlåtenskap. Reversen, tillsammans med all annan egendom din fru äger, tillfaller alltså dig.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (440)
2020-10-18 Vad händer med testamentet om vi upprättar äktenskapsförord?
2020-10-10 Frågor inför äktenskap
2020-09-28 Hur arv beräknas om äktenskapsförord saknas
2020-09-20 Vad innebär det när en efterlevande make ärver med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (85146)