Makar ärver med fri förfoganderätt

2017-03-06 i Make
FRÅGA
Vem ärver efter ett gift par som inte har några barn men har ett syskonbarn till hustrun, när hustrundör först ,för maken har inga arvingar
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Det är först och främst den efterlevande maken som ärver hustruns kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. När maken sedan dör kommer hustruns syskonbarn att ärva en viss andel ur makens kvarlåtenskap, beräknad utifrån hur stor del av makens totala förmögenhet hustruns kvarlåtenskap bestod av vid arvstillfälle. För att förtydliga det hela ger jag dig ett exempel.

Per och Anna är gifta. Per äger en bostadsrätt som är värd 2 000 tkr och äger personliga saker såsom en sportcykel, lite kläder och annat smått och gott till ett värde av 300 tkr. Anna äger en sommarstuga värd 1 000 tkr och har även hon personliga saker såsom väskor, skor, kläder och sportutrustning till ett värde av 100 tkr. Anna dör. Eftersom paret är gifta ska en bodelning nu göras. Vid bodelningen slås parets förmögenheter ihop och delas lika. Observera att personliga saker inte ingår i bodelningen. 2 000 tkr + 1 000 tkr = 3 000 tkr. 3 000 tkr/2 = 1 500 tkr. Pers förmögenhet efter bodelningen uppgår nu till 1 500 tkr + 300 tkr = 1 800 kr och Annas till 1 500 tkr + 100 tkr. Annas 1 600 tkr utgör hennes kvarlåtenskap, vilket är den egendom som ska skiftas ut till hennes arvingar. En make har enbart arvsrätt efter sin hustru om makens förmögenhet efter en bodelning inklusive dennes personliga egendom skulle värderas till ett lägre belopp än fyra prisbasbelopp. Prisbasbeloppet år 2017 ligger på 44 800 kr. Per har efter bodelningen, med den privata egendomen medräknad, en förmögenhet på 1 800 tkr vilket är mer än fyra prisbasbelopp och Per har ingen direkt arvsrätt efter Anna. Dock ärver Per ändå av Anna, före hennes arvingar, men med fri förfoganderätt. Det innebär att Per kan sälja saker som tillhört Anna, Per kan också investera Annas förmögenhet i t.ex. aktier. Per kan inte testamentera bort den egendom han för tillfället förvaltar åt Annas arvinge. När Per sedan dör ärver hustruns syskonbarn en andel ur Pers kvarlåtenskap som representerar arvet från Anna. Andelen ska stå i proportion till hur stor andel Annas kvarlåtenskap utgjorde av Pers totala förmögenheten då Per fick förfogande över kvarlåtenskapen. 1 600 tkr/(1 800 tkr+1 600 tkr) = ungefär 47 %. Låt oss anta att Per vid sin död har en förmögenhet på 4 000 tkr (han hade förvaltat sina tillgångar väl). 47 % av 4 000 tkr = ungefär 1 882 tkr. När Per dött ärver alltså syskonbarnet 1 882 tkr som i praktiken härrör från Anna. Eftersom Per inte har några arvingar kommer dock syskonbarnet också att ärva resten av Pers tillgångar men dessa tillgångar anses inte vara arv från Anna utan från Per.

Lagregler om detta hittar du främst i ärvdabalkens 2-3 kap.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (478)
2021-07-27 Ärver efterlevande make innan Särkullbarn?
2021-07-25 Ärver efterlevande make eller gemensamma barn först?
2021-07-02 Vem ärver egendom - efterlevande make eller bröstarvingar?
2021-06-28 Skall den överlevandes konto räknas in i dödsboet vid en eventuell bortgång?

Alla besvarade frågor (94568)