Laglott och förskott på arv

2016-07-24 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Har 2 barn men vill att den ena ska få allt eftersom den andra håller sig borta från rättvisan. Kan jag testamentera allt till den ena? Känner till arvslotten där hälften måste tillfalla barnen? Eller bäst att skänka allt till den jag vill ska få alltihop? Om jag skänker allt, förskott på arv, kan det överklagas av den andre? Det borde inte gå eftersom det är ju vad jag vill.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rent principiellt finns det inget som hindrar dig från att testamentera all din egendom till ditt ena barn. Du har dock rätt i att dina barn ändå kan kräva halva sin arvslott, den så kallade laglotten. Om du testamenterar all din egendom till det ena barnet, kan därmed det andra barnet påkalla jämkning av testamentet och har då rätt att få sin laglott oaktat vad testamentet föreskriver. Om jämkning inte påkallas inom sex månader efter att barnet blivit delgivet testamentet, så förlorar dock barnet sin rätt att påkalla jämkning. Reglerna om laglotten kan du finna i 7 kap. ärvdabalken (här). Särskilt 1 och 3 §§ är relevanta i ditt fall.

Precis som du nämner i din fråga, är ett annat alternativ att du skänker bort egendom till det ena barnet under din livstid. Då aktualiseras istället reglerna om förskott på arv i 6 kap. ärvdabalken (här). I 1 § föreskrivs att gåvor som arvlåtaren har gett till en bröstarvinge ska avräknas som förskott på arv om inget annat är föreskrivet. Huvudregeln är alltså att gåvor som du ger till ett av dina barn ska avräknas som förskott på dennes arv när din kvarlåtenskap i framtiden ska fördelas. Om du föreskriver att ingen sådan avräkning ska ske, eller om det på annat sätt framgår att det var din avsikt att ingen avräkning skulle ske, så gäller dock det istället för huvudregeln. Du kan alltså ge bort egendom till ditt ena barn för att försäkra dig om att vederbörande ska erhålla all din egendom, men om du vill vara säker på att gåvorna inte ska avräknas som förskott på arv bör du föreskriva tydligt att så inte ska ske. En sådan föreskrift kan med fördel göras genom en klausul i gåvobrevet, om du upprättar ett sådant.

Sammanfattningsvis kan du alltså testamentera all din egendom till ditt ena barn, men det andra barnet har i så fall rätt att påkalla jämkning av testamentet för att erhålla sin laglott, vilken utgörs av halva arvslotten. Alternativt kan du ge bort egendom till ditt ena barn medan du ännu är i livet. Om du vill undvika att gåvorna avräknas som förskott på barnets arv, bör du dock föreskriva tydligt att ingen avräkning ska ske.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1214)
2021-04-12 Räknas aktier som förskott på arv och vilket värde räknas?
2021-04-11 Förskott på arv
2021-04-10 Presumtion om förskott av arv
2021-04-09 Beräkning av förskott på arv

Alla besvarade frågor (91127)