FrågaKÖPRÄTTKöplagen28/01/2015

Köparens undersökningsplikt vid köp mellan privatpersoner

Hejsan.

Jag köpte en bil av en privatperson. Det har kommit fram fel som säljare har upplyst om. Kan jag kräva att bilen lagas eller häva köpet. Det går inte att starta bilen på något sätt.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga.

När köp av lös egendom genomförs mellan två privatpersoner tillämpas köplagen (1990:931), 1 § 1 st. köplagen. Enligt 20 § 1 st. köplagen får köparen inte såsom fel åberopa vad han eller hon måste ha antas känt till vid köpet. Vidare gäller enligt 2 st. att om köparen före köpet har undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den får han eller hon inte såsom fel åberopa vad han eller hon borde ha märkt vid undersökningen om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder.

I enlighet med vad du anger har säljaren upplyst om de rådande förhållanden som nu föranlett att bilen inte fungerar. Är så fallet, eller att du uppmanats undersöka den men inte gjort det, föreligger tyvärr inte något lagligt stöd för att kräva att bilen repareras eller någon möjlighet att häva köpet då du varit medveten om de felaktigheter och risker som förelegat i samband med köpet.

Skulle fallet vara så att du inte upplysts om rådande förhållanden eller att felen inte framkommit i samband med en undersökning gäller har du som köpare rätt att kräva att säljaren avhjälper felet enligt 34 § köplagen eller häva köpet enligt 37 och 37 § § köplagen. Glöm i sådant fall inte bort att reklamation måste göras inom skälig tid från det att du märkt eller borde ha märkt felet. Två år efter mottagande av varan upphör reklamationsfristen, se 32 § köplagen.

Köplagen finner du https://lagen.nu/1990:931 .


Vänligen,

Matilda KarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?