Köp med återtagandeförbehåll under pågående personlig konkurs

2016-05-22 i Konkurs
FRÅGA
Hej. Jag är i personlig konkurs och varken äger eller får äga något. Har ej heller ngn bil o kan ej ta mig någonstans. Nu vill min vän hjälpa mig och köpa o låna mig en bil för ca 30.000:-. Men han vill ej äga den o stå för skatt o försäkring mm om det händer ngt när jag kör. Han förslår att jag får stå som ägare men att vi skriver ett skuldebrev som klargör att han kan ta tillbaka bilen precis när han vill. Han vill ej mista sin bil om kronofogden eller ngn annan fordringsägare anser att de ska ha bilen. Min fråga är alltså. Kan vi göra enligt hans förslag? Kan jag ta emot hans hjälp?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga berör tre olika aspekter i en konkurs. Jag ska här nedan förklara de tre aspekterna och samtidigt svara på om din väns upplägg fungerar. Längst ned sammanfattar jag det som jag har sagt.

Den första aspekten som jag ska förklara är hur det blir när du som gäldenär sluter ett avtal. Den andra aspekten är vad som händer med bilen när du får den från din vän. Den tredje aspekten är om din väns upplägg förhindrar kronofogden eller ditt konkursbo att ta bilen, vilken handlar om villkoret som din vän vill uppställa. Numren i rubrikerna här nedan motsvarar vilken aspekt som jag förklarar i den delen.

1 Kan du sluta avtalet?

Du kan sluta avtal under konkursen, så i den delen är din väns upplägg inga problem. Det som är värt att uppmärksamma här är att det bara är att avtalet bara gäller mot dig – inte ditt konkursbo. Du kan inte påverka den egendom som konkursboet råder över, enligt 3 kap. 1 § konkurslagen (1987:672) (här förkortad KL).

2 Vad händer med bilen?

Om du blir ägare till bilen kommer den att tillfalla ditt konkursbo, vilket i princip innebär att sina borgenärer kan lägga beslag på den (3 kap. 3 § KL). Det finns en möjlighet att förhindra att så sker, men det skulle innebära att din vän tar tillbaka äganderätten till bilen.

Du skulle dock kunna försöka att komma överens med din konkursförvaltare om att lösa problemet.

3.1 Vad är ett återtagandeförbehåll och vad innebär det?

Den möjlighet som din vän har att kunna ta tillbaka bilen från konkursboet är ett ”återtagandeförbehåll”. Ett sådant förbehåll är ett villkor om att han får ta tillbaka bilen om du inte betalar skulden till honom. Som jag förstår det är det exakt ett sådant förbehåll som din vän vill att ni skriver in i ett skuldebrev.

Som huvudregel innebär återtagandeförbehållet att din vän kan använda förbehållet för att ta ut bilen från ditt konkursbo, vilket annars inte går. Observera dock att bilen är en del av konkursboets egendom tills han använder återtagandeförbehållet.

Kronofogden kan också fortfarande utmäta bilen eftersom det är du som äger den, se4 kap. 17 § och 5 kap. 5 § andra stycket utsökningsbalken (1981:774) (här förkortad UB). Kronofogden får dock bara sälja bilen om köpeskillingen från försäljningen av bilen är nog för att betala din skuld till din vän. Kronofogden får också sälja bilen om din vän medger att den säljs ”med förbehåll” för hans återtaganderätt (9 kap. 10 § UB). Det innebär att hans återtaganderätt kommer att gälla även mot den som köper bilen av kronofogden, men att kronofogden kan sälja bilen.

3.2 När är ett återtagandeförbehåll giltigt?

För att ett återtagandeförbehåll ska vara giltigt finns olika kriterier som måste vara uppfyllda. De som är mest relevanta för din väns upplägg är följande:

1. Återtagandeförbehåll får bara säkra den skuld som uppkommer genom att du blir ägare till bilen (se exempelvis rättsfallet NJA 1976 s. 251).

2. Din vän får inte tillåta dig att sälja, ge bort eller byta bort bilen (se rättsfallet NJA 1932 s. 292).

3. Förbehållet ställdes upp före du fick bilen (se exempelvis rättsfallet NJA 1932 s. 755).

Problemet med din väns upplägg är att det kan uppfattas som att förbehållet inte har någon koppling till bilen som du får (punkt 1 ovan). Oftast uppställs återtagandeförbehåll för att säljaren av en vara ska kunna häva köpeavtalet om köparen inte betalar varan (se 54 § fjärde stycket köplagen (1990:931)). Då finns det en tydlig koppling till att köparen får bilen, eftersom det är just priset för bilen som förbehållet ”säkrar”. Din väns förslag är inte kopplat till skulden, för han kan ta tillbaka bilen när som helst. Det finns alltså en risk att hans upplägg inte leder till ett giltigt återtagandeförbehåll.

Svaret här ovan är vad som ryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att upprätta ett giltigt återtagandeförbehåll, rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid HÄR.

Sammanfattning

Du kan sluta ett avtal med din vän om att du ”köper” bilen av honom med villkoret som han vill att ni skriver in. Problemet är att bilen blir en del av ditt konkursbos egendom, såvida inte din vän utnyttjar förbehållet – och då blir han ägare istället. Ett till problem är att det inte är säkert om förbehållet som din vän har föreslagit är giltigt, eftersom det inte är tydligt kopplat till någon viss skuld som du har till honom.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med din väns upplägg är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (249)
2021-01-14 Vad händer om byggföretaget går i konkurs innan arbetet är färdigt?
2020-12-27 Egendom som får utmätas och som tillhör konkursboet
2020-12-23 Gåva innan konkurs
2020-12-08 Personlig konkurs

Alla besvarade frågor (88317)