Vad händer med ett bolags skulder vid en konkurs?

Hej! Jag försöker förstå mig på situationer där bolag blir insolventa. Vi säger att aktiebolaget i detta fall heter Tina AB, och har tagit ett lån från banken. Om Tina AB blir skadeståndsskyldig till den grad att bolaget blir insolvent, har det någon rättslig påverkan på lånet? Är det något rättsligt som kan drabba bolaget? Finns det något man bör vara vaksam över i en sådan situation?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Omständigheter

Som jag tolkar din fråga undrar du vad som händer med dels skulden bolaget har till banken dels den nya skulden som uppstått genom skadestånd och överlag hur det fungerar i situationer ett bolag har gått i konkurs.


Vad händer med ett bolags skulder vid en konkurs?

Om ett bolag går i konkurs så kommer de olika borgenärerna att få dela på pengarna som finns kvar i konkursboet. Pengarna mellan olika borgenärer delas utifrån vilken förmånsrätt de har enligt förmånsrättslagen (FRL). Utifrån din fråga verkar det inte som att någon av borgenärerna har varken särskild eller allmän förmånsrätt vilket innebär att de båda har samma rätt till tillgångarna som finns i konkursboet (FRL 18 § första stycket).


Att båda borgenärerna har samma rätt innebär att de båda kommer få lika stor andel av sin skuld täckta. Detta skulle kunna illustreras enkelt genom ett exempel.


Skulle exempelvis banken ha en skuld på bolaget på 500 000 kr och skadeståndet är på 1 500 000 kr samtidigt som bolaget endast har 200 000 kr i tillgångar. Detta innebär att de totala tillgångarna endast täcker 10% av de totala skulderna (200 000/2 000 000 = 0,1). Utifrån detta kommer de båda bolagen få en utdelning på sina skulder om 10%, banken får 50 000 kr det skadeståndsberättigade bolaget får 150 000 kr. 


Hoppas du har fått svar på din fråga! 

Elias BergmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo