Kan mina barns sparpengar tas ifrån mig om jag går i personlig konkurs?

Jag är skild med två gemensamma barn med sparkonton. Vi har delad vårdnad. Om jag går i personlig konkurs, kan mina barns besparingar påverkas, dvs tas ifrån dem pga mig?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Som jag förstår det vill du veta huruvida dina barns sparkonto kan tas ifrån dem om du går i personlig konkurs. I mitt svar kommer jag använda mig av konkurslagen (KonkL) och utsökningsbalken (UB).


Att gå i personlig konkurs och utmätningsbara tillgångar

När en fysisk person försätts i konkurs förlorar den rådigheten över sina utmätningsbara tillgångar, vilket framgår av 3 kap. 1 § jämte 3 kap. 3 § KonkL. Tanken är att den skuldsattes egendomar sedan ska säljas för att täcka skuldägarnas fordringar. Lös egendom såsom banktillgodohavanden får utmätas om det framgår att egendomen tillhör den skuldsatte eller om den skuldsatte annars har egendomen i sin besittning (4 kap. 17 § UB). Man brukar säga att det finns en presumtion för att egendom som finns i gäldenärens besittning antas tillhöra gäldenären (den s.k. besittningspresumtionen). Högsta domstolen har i sin praxis anfört att det faktum att ett banktillgodohavande står i en viss persons namn utgör ett starkt stöd för att tillgodohavandet tillhör gäldenären, och att den som påstår sig ha bättre rätt till tillgodohavandet har bevisbördan för sitt påstående (NJA 2015 s. 763 p. 6).


Vad innebär det här för dig?

Om dina barns sparkonto finns på ditt bankkonto i ditt namn, finns det en risk att du kommer antas vara den egentliga ägaren till kontot. Du kommer då behöva bevisa att det egentligen är dina barns banktillgodohavande. Om kontot däremot står i dina barns namn kommer de troligtvis inte kunna utmätas, eftersom kontot då inte kommer antas tillhöra dig. Utfallet beror alltså i stor utsträckning på i vems namn bankkontot är registrerat.


Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att skicka en ny eller boka tid hos oss för rådgivning!


Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”