Konsekvenserna av ändrade vittnesuppgifter från förhör till huvudförhandling

2017-03-13 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej!Om man i förhör uppgett en sak men sedan då man kallas till rättegång, så kommer man ihåg mer och minnesbilden har förändrats en aning då det gått ganska länge sedan dess. Kan detta räknas som, eller kan man då misstänkas för mened?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först och främst bör det konstateras att mened endast gäller i fall då förhöret görs under ed (15 kap. 1 § brottsbalken). Alltså kan du inte bli dömd till mened för något du säger i ett polisförhör, som inte hålls under ed. Det finns inte något straff för att ljuga i polisförhör.

Detta gör att när du vittnar under ed i rättegången inte spelar någon roll vad du sagt i polisförhöret, att du ändrar din historia tolkas inte som att du ljuger och du kan inte dömas för mened på grund av detta.

I Sverige har vi fri bevisvärdering under rättegången. Värderingen går ut på att domaren bedömer allt som tagits fram i målet och ger det ett visst bevisvärde. Ifall din historia ändras kan detta komma att påverka bevisvärdet i en negativ riktning - alltså att din historia inte framstår som lika trovärdig eftersom den ändrats.

Din ändrade historia kan inte få annan effekt än att bevisvärdet sänks. Dock ska det noteras att ifall din historia som du berättar under rättegången framstår som mer sannolik och sammanhängande än den tidigare lär det påverka bevisvärderingen i en positiv riktning, eftersom domaren har mera fog för att tro på det.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning

Jonas Wester
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (382)
2021-07-20 Har man rätt att bli informerad om att man varit föremål för hemlig tvångsmedelsanvändning?
2021-07-12 Vem avgör om något är ställt utom rimligt tvivel?
2021-06-29 När har man rätt att ta del av bevismaterial i brottmål?
2021-06-19 Åtal för våldtäkt när ett brev är enda beviset?

Alla besvarade frågor (94171)