Konsekvenser av ett utländskt straff i Sverige

2016-10-01 i Påföljder
FRÅGA
Min man sitter i fängelse i Tjeckien. Kommer detta synas i svenska brottsregister när han blir fri?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller domar och beslut som meddelats i utlandet framgår av 4 § Lag (1998:620) om belastningsregister att sådana uppgifter som motsvarar vad som sägs i 3 § ska föras in i det svenska brottsregistret. Enligt 3 § 1p kan det bl.a. handla om uppgifter om den som genom dom har ålagts påföljd för brott (d.v.s. ett fängelsestraff). Av 4 § 1p förutsätts även att uppgiften kommer från en myndighet i en stat som är ansluten till Interpol eller Europol.

Med tanke på att Tjeckien både är anslutna till Interpol och Europol innebär detta med största sannolikhet att din mans fängelsestraff kommer att synas i svenska brottsregister när han blir fri.

Notera dock att ett fängelsestraff endast finns kvar i belastningsregistret i 10 år efter avtjänat straff 17 § 1p lagen om belastningsregister. Därefter gallras uppgifterna bort automatiskt, förutsatt att inget nytt brott begås.

Som enskild har man även rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, ta del av vad som finns registrerat om sig i belastningsregistret. Detta sker genom ett så kallat registerutdrag i enlighet med belastningsregisterlagens 9 §.

Hoppas att svaret var till din hjälp!

Vänliga hälsningar

Nina Erlandsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1429)
2021-01-25 Avräknas häktningstiden från ett fängelsestraff?
2021-01-23 Hur länge finns ett fängelsestraff kvar i belastningsregistret?
2021-01-21 Elektronisk kontroll, så kallad fotboja
2021-01-21 När gallras penningböter från belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (88495)