Kommer sonen ärva del av huset?

FRÅGA
Hej, jag och min fru äger 50% av våran fastighet vardera. Hon har en son sedan tidigare,jag har inga barn. Om hon går bort,avlider,före mig ärver hennes son då 50% av hennes del i fastigheten? Hur skall jag göra för att få bo kvar i "orubbat bo"?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din makas son ärver en del av fastigheten och hur du i så fall ska göra för att få sitt kvar i orubbat bo. Tolkar även frågan som att du äger 50 % av huset och din fru äger 50 % av huset. Tillämpliga lagar är Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).

Kommer sonen ärva del av huset?
Eftersom du och din fru, om jag har uppfattat frågan rätt, äger 50 % av huset vardera kommer det även troligtvis vara den procent andel av huset värde som du och din fru får var i bodelningen (9 kap. 1 § och 11 kap. 1 och 3 § ÄktB). Det som din fru får ut i bodelningen och hennes eventuella enskild egendom utgör hennes kvarlåtenskap.

Hela husets värde, de 50 % som din fru äger, kommer då ingå i kvarlåtenskapen från henne. Kvarlåtenskapen ska tillfalla hennes arvingar. Vanligtvis kommer arvet (hela kvarlåtenskapen), om det finns gemensamma barn, att tillfalla den efterlevande maken. Men eftersom sonen är särkullbarn har sonen rätt att få ut hela sitt arv direkt, vilket innebär att sonen kommer ärva 50 % av huset värde. Den delen som din fru äger (2 kap. 1 ÄB och 3 kap. 1 § ÄB).

För att besvara din fråga ja, sonen kommer troligtvis ha rätt att ärva 50 % av huset värde. Han kommer ärva din frus del av fastigheten.

Sitt kvar i orubbat bo?
För att du ska få sitta kvar i orubbat bo krävs det att din fru skrivet ett testamente. Där det framkommer att hon vill sitta kvar i orubbat bo, att huset ska tillfalla dig eller liknande. Att sonen då kommer få ut sin del av huset när du senare dör, ett efterarv. Dock har sonen, eftersom han är särkullbarn, alltid rätt att direkt få ut minst sin laglott när hans mamma dör (3 kap. 1 § ÄB och 7 kap 1 och 3 § ÄB).

Vilket innebär att om det inte finns arv som når upp till laglotten utöver värdet på huset kan sonen klandra testamentet (9 och 10 kap. ÄB). Sonen har då rätt att få ut en summa/saker tills att laglottens summa uppnås. Om sonen klandrar testamentet får sonen 50 % (laglotten) av sin arvslott, det vill säga 50 % av kvarlåtenskapen av sin mamma. Resterande 50 % av kvarlåtenskap kommer då att tillfalla dig (7 kap. 3 § och 3 kap. 1 § ÄB).

Sonen kan dock välja att vänta på hela sitt arv (att inte klandra testamentet). Sonen får då ut sitt arv av sin mamma när du dör (3 kap. 1 § ÄB). Du kommer då ärva i enlighet med testamentet.

För att besvara din fråga krävs det att din fru skriver ett testamente som säger att du får eller ska få sitt kvar i orubbat bo. Om du eller din fru vill ha hjälp med att upprätta ett testamente kan ni vända er till info@lawline.se för vidare hjälp.

Hoppas du fick svar på din fråga annars är det bara att återkomma!

Sofia Wedin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (703)
2019-05-26 Arvegods som hamnar hos någon icke-arvsberättigad i god tro
2019-05-21 Vem ska sköta min brors kvarlåtenskap och vem tar hand om begravningen?
2019-05-20 Arvinges ansvar för förvaltning av dödsbo
2019-05-19 Vad är skillnaden mellan att ärva något med full äganderätt och med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (69309)