Kommer försök till rån synas i belastningsregistret?

2015-02-25 i Påföljder
FRÅGA
Hej. Jag har sökt jobb på ett hvb-hem och belv erbjuden en tjänst. Jag är dömd för ca 5 år sedan för försök till rån och påföljden blen samhällstjänst på 160 timmar. Jag var över 18 när detta hände. Min fråga är, kommer domen att synas i det belastningsregister som verksamheten krävde??
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Inom vissa verksamhetsområden krävs det att du uppvisar och överlämnar ditt belastningsregister till den tänkta arbetsgivaren. Detta gäller i huvudsak arbeten med barn och ungdomar. Om du ska anställas i ett hem för vård eller boende som tar emot med barn, ska du på begäran uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret (1 § lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn).

Utdraget som fordras för en anställning på ett HVB-hem är ett begränsat registerutdrag, vilket innebär att endast vissa brott finns med. Exempel på brott som kommer att finnas med är rån och försök till rån (22 § förordningen om belastningsregister).Uppgifterna om begångna brott i belastningsregistret försvinner efter ett antal år. Uppgifter om en gärning som resulterat i att gärningsmannen dömts till villkorlig dom (eller skyddstillsyn), med eller utan samhällstjänst, gallras tio år efter domen (17 § 4 p. lag om belastningsregister). Allt detta medför att rånförsöket du begick för fem år sedan, kommer att finnas med om du begär ett begränsat registerutdrag för anställning på HVB-hem.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll