Klander av arvsskifte

2016-07-14 i Arvsskifte
FRÅGA
Går det att efter 30 år bestrida riktigheten i ett arvsskifte?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga så att arvskifte redan har skett och därav ska dödsbodelägarna ha skrivit under arvsskiftet, här , och arvet fördelats. Att delägarna skrivit under arvsskiftet är också ett bevis på deras överenskommelse av hur egendomen ska fördelas. Genom skiftet blev alltså den avlidnes egendom dödsbodelägarnas egna och skifteshandlingen ett bevis på deras äganderätt. Detta ska ha skett för 30 år sedan och det är för sent att bestrida riktigheten i det arvsskiftet. Tidsfristen har gått ut och det går inte att klandra arvsskiftet. När arvsskiftet sker med hjälp av en skiftesman, sk. tvångsskifte är klandertiden 1 månad från delgivningen av skiftet här.

Det framgår inte av din fråga om du är en av dödsbodelägarna vid arvsskiftet eller om du t.ex. undrar över möjligheten att göra anspråk på arv. Vanliga preskriptionstiden för att göra anspråk på arv är 10 år, här. Även om det skulle vara fallet har alltså din tidsfrist gått ut.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (598)
2020-11-30 Arvsöverlåtelse utan ersättning?
2020-11-29 Ska reavinstskatt dras av vid beräkning av fastighetens värde?
2020-11-24 Lawline svarar inte på skoluppgifter
2020-11-21 Hur mycket ärver jag efter min far?

Alla besvarade frågor (86697)