FrågaARBETSRÄTTSemester och semesterersättning 31/10/2016

Kan rätten till semester avtalas bort mot en ersättning av pengar?

Hej

Jag jobbar som väktare och har denna sommar kommit överens med min planerare om att inte ta ut någon semester för att få alla min 5 veckor utbetalt i pengar nästa år. Det var helt enkelt problem med planeringen och jag kom själv med detta förslag.

Min och planerarens chef var omedveten om denna öppgörelse. Nu hävdar min chef att man inte får göra så här enligt semesterlagen. Enligt semsterlagen måste jag ta ut semester, enligt min chef.

Stämmer detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Semesterlagen är till väsentlig del tvingande till förmån för arbetstagaren. Detta innebär att de flesta bestämmelserna i den lagen inte går att avtala bort och om något avtal skulle innebära att arbetstagarens rättigheter inskränks så är avtalet ogiltigt i den delen enligt 2 § https://lagen.nu/1977:480#P2S1. Det finns en del undantag i 2 a § kring vad som får avtals bort men dessa undantag aktualiseras inte här. Enligt 4 § i semesterlagen så ska en arbetstagare ha rätt till 25 dagars semester, https://lagen.nu/1977:480#P4S1, och endast i de fall där anställningen kan antas vara i högst 3 månader så får man avtala om att betala ut semesterersättning istället för att ta ut semesterledighet, 5 § https://lagen.nu/1977:480#P5S1. Utifrån din fråga tolkar jag det som att din anställning antas vara längre än 3 månader och således kan den bestämmelsen inte tillämpas här.


Svaret på din fråga är att din rätt till semester inte går att avtala bort, uppgörelsen mellan dig och din planerare är således inte giltig. Din chefs påstående om att du måste ta ut din semester, dvs. att du inte kan byta ut den mot en ersättning av pengar, stämmer alltså.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar,

Sara ElleforsRådgivare
Hittade du inte det du sökte?