Kan man vara med i belastningsregistret om man inte är straffmyndig?

2020-05-14 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag begick stöld när jag var 14 år och jag är nu 15. Jag undrar om det nu syns i polisens brottsregister? Jag har läst att man måste bli dömd för att det ska synas men hur vet man att man har blivit dömd? Är det bara om man har genomgått rättegång?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisens officiella begrepp för brottsregister är belastningsregister, jag kommer därmed använda detta ordet i texten.

Inte straffmyndig
När du begick stölden var du inte straffmyndig, eftersom att du var 14 år gammal. En person som är under 15 år kan begå brott men inte dömas till någon påföljd (t.ex. böter eller fängelse) för detta (1 kap. 6 § BrB).

När hamnar man i belastningsregistret?
Du har helt rätt när du säger att du läst att man måste blivit dömd för att hamna i belastningsregistret. Mer exakt måste man fått en påföljd genom dom, beslut, strafföreläggande av ordningsbot eller åtalsunderrättelse (3 § Lag om belastningsregister). Som en enkel huvudregel kan man säga att om du inte blivit kontaktad för att delta i en rättegång eller befunnit dig i en rättegång så är du inte dömd.

För att vara med i belastningsregistret krävs alltså att:
- Man är straffmyndig
- Man har fått en påföljd (vilket man endast kan få om man är straffmyndig)

Sammanfattning
Eftersom att du inte var straffmyndig när du begick brottet kan du inte straffas och är därmed inte med i belastningsregistret.

Om du fortfarande är orolig för att vara med i belastningsregistret kan du begära ut ett registerutdrag (9 § Lag om belastningsregister). Detta kan du göra via polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Hoppas att detta besvarar din fråga!

Med vänliga hälsningar

Filippa Nielsen Norelind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2572)
2021-03-07 När bortfaller ett fängelsestraff?
2021-03-05 När gallras en uppgift om ett fängelsestraff från belastningsregistret?
2021-03-05 Får polisen beslagta föremål som husrannsakan inte avser?
2021-03-04 När gallras en villkorlig dom och samhällstjänst från belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (89990)