FrågaOFFENTLIG RÄTTOffentlighetsprincipen04/02/2022

Kan man stå med i belastningsregistret när man var under 15 år vid handlingens utförande?

Hej, när jag var 13-12 år så snattade jag. Jag snattade godis och det var absolut max vid typ hundra kronor. Polisen kom men inget mer hände. Dom pratade bara lite med mig och så var det det. Min fråga är om detta finns i mitt belastningsregister nu. Jag har läst att man måste vara dömd för att det ska vara med, men vad jag vet så blev jag inte dömd.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Påföljder för brott som man gjort sig skyldig till ska stå med i registret, se 3 § första punkten lagen om belastningsregister. Eftersom en person under 15 år inte kan dömas till en påföljd kan det dock uteslutas att du på denna grund står med i registret, se 1 kap. 6 § brottsbalken.

Om man fått en straffvarning av en åklagare ska detta också stå med i registret, se 3 § fjärde punkten lagen om belastningsregister, (som hänvisar till 17 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). En straffvarning kan ges till personer under 18 år.

Din fråga är dock formulerad på ett sätt som talar för att du inte fick någon straffvarning ("polisen kom men inget mer hände"). Du kan därför inte heller på denna grund stå med i registret.

Det är också uteslutet att du står med i registret på grund av att ha meddelats tillträdesförbud till butik, se 1 § andra stycket lagen om tillträdesförbud till butik.


Sammanfattat svar på din fråga:

Händelsen du beskriver ska inte stå med i registret.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Anahita Harati

Anahita HaratiRådgivare