Kan man kräva barn att betala hyra?

2020-01-11 i Barnrätt
FRÅGA
Får man tvinga sitt barn betala hyra hemma om barnet inte fyllt 18 en?
SVAR

Hej! Jag hoppas att vi på lawline kan besvara din fråga.

Regler om föräldrars ansvar för barn finns i föräldrabalken(FB). Eftersom barnet är under 18 år gammal så är hen ett barn även i juridiska termer, se t.ex 6 kap. 1 § FB. Föräldrar har ett ansvar mot sina barn att tillgodose vissa behov, 6 kap. 2 § FB. De behoven är bl.a att barnet ska få en god uppfostran, 6 kap. 1 § FB. Föräldrarna har vidare en underhållsskyldighet för barnets behov tills de fyller 18, 7 kap. 1 § FB. Denna skyldighet kan i vissa fall sträcka ända tills barnet fyller 21 om barnet studerar i grundskola eller på gymnasiet, 7 kap. 1 § FB. Denna underhållsskyldighet ska anpassas till barnets behov. Att ha en plats att bo är ett behov som alla barn har. En förälder har således en skyldighet att se till att barnet har någonstans att bo.

Ifall föräldern inte hade gett barnet någon plats att bo så hade det inte varit i enlighet med den goda fostran som ett barn har rätt till, 6 kap. 1 § FB. Vilket är något som föräldern ska ansvara för och se till att barnet får, 6 kap. 2 § FB.

De är vidare värt att poängtera att barn aldrig har någon underhållsskyldighet för sina föräldrar. Detta kan utläsas från att de inte finns någon regel som reglera frågan. Därmed har barn inget ansvar för sina föräldrar på samma sätt som de inte har ansvar för någon annan person.

Slutsats: Föräldrar har ingen rätt att ta ut hyra för sina barn om de är under 18 år. Det ingår i deras ansvar som föräldrar.

Med vänliga hälsningar

Karl Montalvo
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll