Kan man besluta att en omyndig arvtagare ska avstå från sin rätt till arv?

2017-08-13 i Arvsskifte
FRÅGA
En god vän till mig har nyligen blivit änka efter sin sambos helt plötsliga och oväntade dödsfall. Ett testamente finns upprättat där de skrivit att de ärver varandra. Tillsammans har de två barn (10 och 13 år) varav en har haft stora medicinska problem under sin uppväxt samt en gemensam fastighet (hus/jordbruksfastighet). Nu har mamman fått besked om att barnen måste få ut sin lagliga arvslott i form av "cash" vilket i princip kommer att innebära att hon måste sälja familjens hus. Kan detta verkligen vara möjligt när det så uppenbart är det bästa för alla att familjen får bo kvar och barnen slipper ytterligare trauma i form av en flytt. Finns det några medicinska skäl som skulle kunna oberopas t ex. Har lovat att hjälpa henne så gott jag kan och har tidigare haft god hjälp av er hemsida för egen del. Fantastiskt att den finns!Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med från fråga!

Huvudregeln enligt ärvdabalken är att arvlåtarens barn i första hand ärver hela kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § ärvdabalken). Sambor har ingen legal arvsrätt. Genom ett testamente kan dock arvlåtaren förordna att någon annan (t.ex. sin sambo) ska erhålla egendom, men denna rätt är begränsad till att avse hälften av kvarlåtenskapen eftersom den andra halvan utgör bröstarvingarnas laglotter (9 kap. 1 § ärvdabalken och 7 kap. 1 § ärvdabalken). Huvudregeln är därmed att bröstarvingarna åtminstone ska få ut sin laglott när föräldern dör, även om den andre föräldern fortfarande lever.

En arvinge kan avstå från sin rätt till arv till förmån för någon annan. Denna möjlighet finns dock inte för ett omyndigt barn (17 kap. 2 § ärvdabalken). När det gäller gemensamma barn till sambor finns inte ens denna möjlighet trots att förmyndaren eller en tillförordnad god man eventuellt skulle samtycka (15 kap. 6 § föräldrabalken).

En lösning på problemet är att ett avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo träffas. I så fall kommer inget arvskifte att ske nu, vilket innebär att din vän har möjlighet att bo kvar i huset tillsammans med sina barn. Ett sådant avtal får endast ingås med överförmyndarens samtycke (15 kap. 7 § föräldrabalken). För att tillvarata barnens intresse ska överförmyndaren förordna en god man åt barnen (11 kap. 2 § föräldrabalken). Mitt råd är att kontakta överförmyndaren i den kommun där din vän bor för att få mer information om hur detta kan lösas i praktiken.

Det finns ingen lagregel som kräver att bröstarvingarna ska få sin andel av arvet i pengar, utan som huvudregel ska arvlåtarens egendom delas upp "så som den är". Egendomen behöver med andra ord inte nödvändigtvis säljas. Detta innebär att din väns barn kommer att ärva en andel av bl.a. bostaden (jag förutsätter att din vän och din väns sambo ägde bostaden gemensamt). Det är osannolikt att en tvångsmässig försäljning av bostaden sker eftersom det i din väns fall verkar uppenbart att alla skulle missgynnas.

Behöver ni praktisk hjälp rekommenderar jag att ni bokar en tid med en av våra jurister. Har du fler frågor är du givetvis också välkommen att återkomma via kommentarsfältet här nedanför.

Hälsningar,

Viktor Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (677)
2021-11-15 Vem eller vilka ärver efter en avliden?
2021-11-03 Kan min partners barn ärva av mig om vi gifter oss?
2021-11-02 Hur lång tid tar det att skifta ett dödsbo?
2021-10-31 Vad händer med ett osignerat testamente?

Alla besvarade frågor (97391)