Kan jag välja att den som misshandlat mig inte ska åtalas?

Hej det har hänt bråk i skolan där jag var misshandlad och skolan anmälde det och hade även video på bråket kan jag då själv säga nej jag vill inte att detta anmäls för det var missförstånd och jag vill inte att en åtala ska väckas

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt rättegångsbalkens regler ska det inledas en förundersökning så snart det finns anledning att anta att ett brott som faller under allmänt åtal har begåtts (23 kap. 1 § RB). Beslut att inleda en förundersökning ska göras av polis eller åklagare (23 kap. 3 § RB). Under allmänt åtal hör alla brott som det inte uttryckligen sägs i lagtexten att ej ingår (20 kap. 3 § RB). Brottet misshandel är ett brott som faller under allmänt åtal, just för att det inte i lagtexten står något annat (3 kap. 5 § BrB).

I det här fallet innebär det att det inte bara finns en rätt för polisen att inleda en förundersökning, utan det finns även en skyldighet. Det krävs således inte att någon gör en polisanmälan för att det ska inledas en förundersökning, det räcker att det kommer till polisens kännedom.

Om du låter bli att göra en polisanmälan kan någon annan göra det, alternativt att polisen på annat sätt får veta att misshandeln skett. Du kan heller inte själv välja huruvida det ska väckas åtal eller ej, det är i slutändan upp till åklagaren.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”