Kan jag utesluta min halvbror från att ärva mig?

FRÅGA
Hej Jag har inga barn, men en systerÄven en halvbror finns, som jag och min syster inte har, eller har haft någon kontakt med, så honom känner vi inteHur ska jag gå tillväga för att utesluta honom frå n att ärva mig?Går det till att börja med?Vill att min systers och hennes barn ska ärva migVad göra?Hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Om jag har förstått dig rätt så undrar du följande:

- Kan du utesluta din halvbror från att ärva dig?

- Hur ska du isåfall gå tillväga för att utesluta honom?

Då du inte nämner någon make eller sambo utgår jag från att du inte har någon sådan. Jag nämner detta eftersom ett parförhållande annars skulle kunna få betydelse för fördelningen av ditt arv.

Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) i mitt svar, som innehåller regler om arv och testamenten.

Du kan utesluta din halvbror från arv

Det korta svaret på din första fråga är ja – du kan utesluta din halvbror från att ärva dig.

Jag kommer nu att beskriva vilken arvsrätt han har enligt lag och hur du kan göra för att utesluta honom från arvet till förmån för din syster och hennes barn.

Den legala arvsordningen gäller om det inte finns något testamente

Dina syskon har rätt att ärva dig enligt den legala arvsordningen, som består av de lagregler som gäller för arv när en avliden person inte har skrivit något testamente (2 kap. ÄB).

Din syster och din halvbror har lika stor rätt till arvet efter dig om du avlider (2 kap. 2 § andra och tredje stycket ÄB).

Dina föräldrars rätt till arv efter dig går dock före dina syskons arvsrätt (2 kap. 2 § första och andra stycket ÄB).

Tre möjliga scenarion

Du har inte nämnt om dina föräldrar fortfarande finns i livet. Därför utgår jag från tre möjliga scenarion, som var för sig påverkar hur arvsrätten efter dig ser ut:

- Scenario 1: Båda dina föräldrar lever.

- Scenario 2: En av dina föräldrar lever.

- Scenario 3: Båda dina föräldrar är döda.

För att ge dig ett så heltäckande svar som möjligt kommer jag att beskriva vad som gäller i varje scenario.

Scenario 1: Båda dina föräldrar lever

Dina föräldrars arvsrätt går först i denna situation enligt den legala arvsordningen. De delar lika på arvet efter dig (2 kap. 2 § första stycket ÄB).

Detta innebär i sin tur att din halvbror inte har någon legal arvsrätt (2 kap. 2 § andra stycket, första meningen samt tredje stycket, första meningen ÄB). Han är därmed utesluten från att ärva dig.

För att din syster ensam ska kunna ärva dig krävs ett testamente, där du anger att du vill att hon ärver allt du efterlämnar. Testamentet medför att den legala arvsordningen läggs åt sidan till förmån för din önskan om hur arvet ska fördelas. Med andra ord får dina föräldrar då inte någon rätt att ärva dig.

Du kan själv bestämma om även din systers barn ska få möjlighet att ärva dig genom testamentet.

Scenario 2: En av dina föräldrar lever

Den förälder som är i livet ärver hälften av det du efterlämnar, medan dina två syskon får dela på den andra hälften av arvet (2 kap. 2 § första stycket samt andra stycket, första meningen och tredje stycket, första meningen ÄB).

I detta fall får alltså din halvbror rätt till en fjärdedel av ditt arv enligt den legala arvsordningen.

För att din syster ensam ska kunna ärva dig krävs även här ett testamente. Precis som jag har skrivit under scenario 1 så bestämmer du då själv hur arvet ska fördelas. Du kan alltså välja att låta din syster få ensam arvsrätt, eller så inkluderar du även hennes barn i testamentet.

Testamentet medför att din halvbror utesluts från att ärva dig.

Scenario 3: Båda dina föräldrar är döda

Som utgångspunkt ärver dina syskon allt du efterlämnar och delar lika på det (2 kap. 2 § andra stycket, första meningen samt tredje stycket, första meningen ÄB).

Din halvbror får alltså rätt till hälften av arvet enligt den legala arvsordningen.

Liksom i de andra två fallen behöver du skriva ett testamente för att se till att din syster ensam får ärva dig, alternativt att även hennes barn får del av arvet. Då utesluts samtidigt din halvbror från att ärva dig.

Testamentet behöver uppfylla lagens formkrav

Det är alltså genom ett testamente som du kan se till att din halvbror utesluts från att ärva dig.

För att vara giltigt behöver testamentet uppfylla lagens formkrav (10 kap. 1 § ÄB). Du behöver därför tänka på följande:

- Testamentet ska vara skriftligt.

- Du ska underteckna det.

- Två vittnen ska samtidigt vara närvarande när du undertecknar testamentet eller när du talar om för dem att du har undertecknat det.

- Vittnena ska också underteckna testamentet.

Vittnena ska vara över 15 år gamla och sakna sådana psykiska besvär som gör att de inte förstår vad bevittnandet innebär (10 kap. 4 § första stycket ÄB). Dina nära släktingar får inte lov att vara vittnen (10 kap. 4 § första och andra stycket ÄB).

Rätten till arv enligt testamentet går automatiskt över till din systers barn om hon dör

Jag har under varje scenario nämnt att du kan välja att testamentera allt du efterlämnar till din syster, alternativt även välja att testamentera egendom till hennes barn.

Det kan vara bra att veta att din systers barn automatiskt får rätt att träda i din systers ställe om hon har dött när utdelningen enligt ditt testamente blir aktuell (11 kap. 6 § ÄB). Rätten till arv enligt ditt testamente går alltså över till hennes barn om hon dör.

För säkerhets skull vill jag dock råda dig att uttryckligen skriva i testamentet att du vill att din systers barn ska få ärva dig i hennes ställe om hon dör, förutsatt att det är vad du vill. Det beror på att det kan uppstå konflikter kring tolkningen av ditt testamente när du har dött. Tolkningen ska utgå från vad som tros ha varit din sista vilja (11 kap. 1 § första stycket ÄB). Då är det bra om du har formulerat testamentet så tydligt som möjligt, så att behovet av tolkning minskar.

Sammanfattning

För att avslutningsvis svara på dina två frågor:

- Ja, du kan utesluta din halvbror från att ärva dig. Han har annars som utgångspunkt rätt att ärva dig om en eller båda dina föräldrar är döda. Det följer av den legala arvsordningen.

- Du behöver skriva ett testamente för att se till att din halvbror utesluts från arvet. Du bestämmer själv om din syster ska få ensam arvsrätt eller om du även vill inkludera hennes barn i testamentet. Barnen kommer dock att få rätt att ärva dig i din systers ställe om hon dör. Förutsatt att du vill att barnen ärver dig i den situationen är det bra om du uttryckligen skriver det i ditt testamente, så att risken för konflikter kring tolkningen minskar.

Vid intresse kan juristerna på Lawlines juristbyrå hjälpa dig att skriva testamentet enligt dina önskemål. Du kan boka en tid hos dem via vår hemsida eller kontakta dem via mail på info@lawline.se.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (837)
2020-08-12 "executors deeds" och "grants of probate" motsvarigheter på svenska?
2020-08-03 Har jag rätt till hälften av min frus arv?
2020-08-03 Kan Kronofogden utmäta arv?
2020-07-31 tvångsförsäljning av bostadsrätt från dödsbo

Alla besvarade frågor (82757)