Kan jag säga upp min del av hyresavtalet utan den andre hyresgästens medgivande?

2019-09-16 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej, jag har en fråga angående uppsägning av en hyresbostad, jag och kompis står på ett kontakt till en hyresrätt, jag har dock flyttat och skulle vilja säga upp min del av detta kontrakt, behöver jag ha med kompisens underskrift för att säga upp min del eller hur funkar det där?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

På hyresförhållande gäller reglerna i 12 kap. Jordabalken (JB), det som ofta brukar benämnas hyreslagen. Huvudregeln är att hyresavtal gäller för obestämd tid. Hyresavtal som gäller för obestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § JB). Under tiden som du står kvar på lägenheten är du ansvarig för betalning av hyran, men även för lägenhetens vårdplikt. Vårdplikten innebär att du som hyresgäst är ersättningsskyldig för skador som uppkommer genom eget vållande, genom vårdslöshet eller försummelse av såväl dig själv som gäster och hantverkare (jfr 12 kap. 24 § JB). Det är således en god idé att säga upp din del av hyreskontraktet om du inte längre bor kvar. För att säga upp din del av kontraktet behöver du inte ha den andre hyresgästens underskrift.

Om du säger upp din del av kontraktet gör hyresvärden i regel en ny prövning av huruvida den kan godkänna att den kvarvarande hyresgästen står som ensam ansvarig för hyresavtalet. Din kompis har rätt att ensam stå som ansvarig för hyresavtalet om hyresvärden skäligen kan nöja sig med honom som hyresgäst (jfr 12 kap. 47 § JB). Tänk på att du ska göra din uppsägning skriftligen. Ofta har hyresvärdar färdiga blanketter för uppsägning av del av hyresavtal. På samma blankett ska i regel den av hyresgästerna som vill bo kvar underteckna. Rent juridiskt finns det däremot inte något krav att använda sådan blankett eller underskrift från den andre hyresgästen för att uppsägningen av din del av hyresavtalet ska vara giltig. Om det hade krävts den andre hyresgästens underskrift för att du skulle säga upp din del av avtalet hade vederbörande annars kunnat blockera din uppsägning genom att vägra skriva under, vilket inte är möjligt.

Sammanfattningsvis krävs det inte att din kompis som vill bo kvar i lägenheten skriver under för att du ska säga upp din del av hyresavtalet. Om du säger upp din del av hyresavtalet kommer hyresvärden att göra en prövning av om den kan godkänna att han står som ensam ansvarig för hyresavtalet. Om hyresvärden skäligen kan nöja sig med honom som hyresgäst har han rätt att ansvara för hyresavtalet själv. Du kan således säga upp din del av hyresavtalet och du ska göra det skriftligen. Det kan dock vara en god idé att du kontaktar hyresvärden och förklarar att du vill säga upp din del och att din kompis vill bo kvar.

Hoppas du fick klarhet i vad som gäller. Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1254)
2019-12-11 Hur lång är uppsägningstiden av hyreskontrakt?
2019-12-11 Vilken uppsägningstid gäller vid ett hyresavtal som är tills vidare?
2019-12-07 Måste jag betala hyra under uppsägningstiden när min sambo ska bo kvar i lägenheten?
2019-12-03 Kan avtal om privatuthyrning av bostad sägas upp i förtid?

Alla besvarade frågor (75516)