FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal04/09/2020

Kan jag och hyresvärden avtala om en kortare uppsägningstid än den som gäller enligt lag?

Hej Lawline!

Upphör mitt förstahandskontrakt tidigare än ordinarie 3 månaders uppsägningstid om jag och hyresförvaltaren kommer överens via mail om att en hyresgäst kan överta min lägenhet en månad tidigare? Dvs. att min uppsägningstid då innebär 2 månader istället för 3.

Förvaltaren har flertalet gånger visat att man inte kan lita på honom, så jag är nu rädd att behöva stå med dubbla hyror i slutändan likväl.

Jag sa upp lägenheten i juli, alltså ska vara utflyttad den 31:e oktober, enligt uppsägningstiden. Men i början av uppsägningstiden kom vi som sagt överens om via mail att en annan hyresgäst kan överta lägenheten fr.o.m 1:e oktober. Kan jag lita på att detta gäller rent lagligt?

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att det är en bostadslägenhet du hyr och kommer att utgå från det i mitt svar. Bestämmelser om uppsägningstid finns i 12 kapitlet jordabalken, även kallad hyreslagen.

Uppsägningstidens längd enligt lag

Inledningsvis vill jag nämna vilka uppsägningstider som gäller enligt lag. Om du har ett hyresavtal som gäller på obestämt tid har du tre månaders uppsägningstid (12:4 första stycket JB). Om du har ett hyresavtal som gäller på bestämd tid beror uppsägningstiden på hyrestidens längd.Hyresavtalet ska sägas upp en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor, en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månaderoch tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader (12:4 andra stycket p. 1-3 JB). Du som hyresgäst har dock alltid rätt till tre månaders uppsägningstid (12:5 första stycket JB).

Jag kommer i mitt fortsatta svar utgå från att den uppsägningstid på tre månader som gäller enligt ditt hyresavtal följer lagens regler.

Det finns möjlighet att avtala om kortare uppsägningstid

Som utgångspunkt är det lagens uppsägningstid som gäller, det vill säga i ditt fall att du har tre månaders uppsägningstid. Du har ingen rätt enligt lag att kräva att hyresvärden ska gå med på en kortare uppsägningstid och du är skyldig att betala hyra under hela uppsägningstiden. Det gäller även om du väljer att flytta ut från lägenheten innan uppsägningstidens slut och en ny hyresgäst flyttar in.

Det är dock möjligt för dig och hyresvärden att avtala om att en kortare uppsägningstid ska gälla, till exempel att du istället ska ha två månaders uppsägningstid. En sådan överenskommelse är bindande för hyresvärden. Som jag nämnde ovan kan du dock inte kräva att hyresvärden ger dig en kortare uppsägningstid, utan det förutsätter att hyresvärden är villig att gå med på det.

Överenskommelsen med hyresvärden bör vara skriftlig

Sammanfattningsvis så har du ingen laglig rätt att kräva att du ska få en kortare uppsägningstid än tre månader, men om hyresvärden är villig att gå med på det så kan ni komma överens om att din uppsägningstid istället ska vara två månader. Överenskommelsen är i så fall bindande för hyresvärden.

Om det skulle uppstå en framtida tvist mellan dig och hyresvärden om uppsägningstidens längd måste du kunna bevisa att ni har kommit överens om att du ska ha en uppsägningstid på två månader. Om du inte kan bevisa det finns en risk att du kommer behöva betala hyra för hela uppsägningstiden på tre månader (och därmed betala dubbla hyror om du har hunnit flytta in i en annan lägenhet). Av bevisskäl bör du därför se till att överenskommelsen om en kortare uppsägningstid görs skriftligen, till exempel via mail som ni verkar ha gjort. Det ska tydligt framgå att du och hyresvärden är överens om att du har en uppsägningstid på två månader och att du bara är skyldig att betala hyra under de två månaderna. Viktigt för dig att tänka på är att överenskommelsen ska göras med hyresvärden. Du skriver att du har haft en dialog med hyresförvaltaren, men du måste se till att du får ett godkännande om kortare uppsägningstid från hyresvärden för att det ska vara giltigt.


Vänliga hälsningar,

Anna Dahlenborg AkmeseRådgivare