Kan jag låta inneboende bo ensam under kortare tillfällen utan att denne utnyttjar bostaden självständigt?

Hej! Har hyrt ut min bostad i andra hand för att jag studerar på annan ort. Han som bor vill bo kvar och jag har ett läsår kvar. Vi är vänner sedan många år och han får bo som inneboende över sommaren. Har jag rätt att låta honom bo ensam i lägenheten vid enstaka tillfällen då jag själv är bortbjuden?

Han kommer också att vara bortrest en del.

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga
Jag förstår din fråga som så att du funderar kring förutsättningarna för giltigt inneboendeskap.

Frågor gällande hyra och inneboende regleras i 12 kap. jordabalken ("hyreslagen").

Skillnad på inneboende och andrahandshyresgäst
Med inneboende menas en person som hyr en bestämd del av uthyrarens egen bostad och som inte har gemensamt hushåll med den som hyr ut. Skillnaden mellan att hyra ut till inneboende och annan typ av hyresgäst ligger i ordet "självständigt". En inneboende bor inte ensam i bostaden, utan delar den med dig. Det spelar ingen roll om du hyr ut ett eller flera rum, eller om du själv väljer att bara behålla ett rum till dig själv och hyra ut resten av bostaden så länge som du själv bor kvar.

Inget krav på tillstånd för inneboende
Det är bara när man ska hyra ut lägenheten i andra hand till någon som ska använda den självständigt som man behöver samtycke av hyresvärden. Den som ska hyra ut ett rum till en inneboende behöver alltså inte i förväg fråga om lov. Hyresvärden kan reagera först om det skulle uppstå problem kring uthyrningen. Så kan till exempel vara fallet om den inneboende stör grannarna eller använder lägenheten självständigt utan att det finns samtycke till en sådan upplåtelse. Skulle det medföra men för hyresvärden är det en grund för uppsägning om inte rättelse sker utan dröjsmål.
(12 kap. 41 § och 42 § hyreslagen).

Vart går gränsen mellan att vara inneboende eller andrahandshyresgäst?
Ett inneboendeförhållande gäller så länge som den inneboende inte kan nyttja lägenheten självständigt, i så fall kan du behöva fråga hyresvärden om lov eftersom att upplåtelsen kan betraktas som en andrahandsuthyrning.
I detta sammanhang blir frågan om boende av betydelse. Av rättsfall på området så har självständigt nyttjande av lägenhet ansetts föreligga när någon kan använda en lägenhet utan begränsningar, förfoga över samtliga utrymmen och har bott ensam i lägenheten. Att något rum har varit avstängt har inte haft någon betydelse. I ditt fall förstår jag det som att du har bor i lägenheten över sommaren, du har dina saker där och du avser att komma tillbaka efter att du varit bortbjuden varför din inneboende rimligtvis inte kommer att kunna nyttja lägenheten utan några begränsningar. Det är mindre troligt att det skulle betraktas som en överlåtelse eftersom att du inte avser att lämna lägenheten till din vän och rent faktiskt flytta ut under den tid som du är bortbjuden.
Sammanfattningsvis får din inneboende/vän troligtvis inte självständig rätt att nyttja lägenheten och därför ser jag heller inga hinder för att låta honom "bo" ensam under enstaka tillfällen när du är bortbjuden.

Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”