Kan jag flytta med barn trots gemensam vårdnad?

2020-01-25 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Vid flytt med minderårig inom landet, måste den andre vårdnadshavaren godkänna flytten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna om föräldrars skyldigheter gentemot sina barn finner vi i Föräldrabalken (1949:381). Utifrån din fråga tolkar jag det som att ni har gemensam vårdnad över barnet. Att ha vårdnad om ett barn innebär att man är ansvarig för att fatta alla ingripande beslut som rör barnet. Ett av dessa besluten är var barnet ska bo (6 kap. 11 § Föräldrabalken). Vid gemensam vårdnad krävs det alltså att vårdnadshavarna är överens om var barnet ska bo. Detta kan göras genom ett avtal som godkänns av socialnämnden eller genom en domstols dom. I dessa frågor kommer dock barnets bästa vara avgörande, vilket avgörs i det enskilda fallet. Dock brukar en domstol som tumregel beakta att barn ska ha stabilitet och förutsägbarhet i sin omgivning. (6 kap. 14a § och 6 kap. 2a § Föräldrabalken)

Hur blir situationen i ditt fall?

Skulle du välja att flytta trots att den andre vårdnadshavaren inte har gett sitt godkännande kan du göra dig skyldig till brottet egenmäktighet med barn (7 kap. 4 § Brottsbalken [1962:700]). Sammanfattningsvis krävs alltså att båda vårdnadshavarna är överens om var barnet ska bo, dock kommer barnets bästa vara avgörande i sådana beslut från domstol. I det fallet att vårdnadshavarna inte är överens finns även möjligheten att ansöka om ensam vårdnad av barnet. Dock kommer domstolen även i en fråga om vem som ska ges ensam vårdnad avgöra med utgångspunkt i barnets bästa. (6 kap. 5 § och 6 kap. 2a § Föräldrabalken)

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1520)
2020-09-25 Vad ska barnbidraget gå till och vad har föräldrarna för ekonomiskt ansvar?
2020-09-21 Kan man anmäla socialtjänsten för att ha skrämt ett barn?
2020-09-20 Skyldigheter och rättigheter - oönskad graviditet
2020-09-14 Får en 16-åring ge pengar till sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (84391)