kan jag bestämma vilka fritidsaktiviteter barnet ska gå på vid gemensam vårdnad?

2020-02-28 i Barnrätt
FRÅGA
Vid delad vårdnad, umgänge varannan vecka, får ena vårdnadshavaren ha barnet på en aktivitet den andra vårdnadshavaren motsätter sig? Vad kan man göra om man anser aktiviteten olämplig, anmäla till föreningen eller ta det till rätten? (Handlar om en våldsam aktivitet som inte gynnar barnet)
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör bestämmanderätten vid gemensam vårdnad. Frågan regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Huvudregeln vid gemensam vårdnad är att föräldrarna ska fatta alla beslut rörande barnet tillsammans, se 6 kap. 13 § FB. För att gemensam vårdnad ska fungera i de fall vårdnadshavarna inte bor tillsammans är det nödvändigt att den vårdnadshavare som barnet bor tillsammans med ensam kan besluta i frågor som gäller den dagliga omsorgen om barnet, detta kan ske utan samtycke från den andra föräldern. Vad som ingår i den dagliga omsorgen är bland annat hur barnet ska tillbringa sin fritid.

Du har inte specifikt beskrivit vilken typ av aktivitet det handlar om i det aktuella fallet, är det så att fritidsaktiviteten är oförenlig med barnets bästa och till och med kan vara skadlig för barnet måste den vårdnadshavaren som kommer med påståendet visa belägg för att så är fallet. Om man anser att den ena föräldern är olämplig som vårdnadshavare kan man ansöka om ensam vårdnad, se 6 kap. 5 § FB. Alla frågor som rör vårdnaden bestäms utifrån barnets bästa, se 6 kap. 2 a FB. Rätten vill ogärna ge en förälder ensam vårdnad om det inte finns särskilda skäl för det, till exempel att den ena föräldern grovt brister i sin omsorg om barnet eller på annat sätt utsätter barnet för allvarlig fara.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1519)
2020-09-21 Kan man anmäla socialtjänsten för att ha skrämt ett barn?
2020-09-20 Skyldigheter och rättigheter - oönskad graviditet
2020-09-14 Får en 16-åring ge pengar till sitt yngre syskon?
2020-09-12 Vilken förälder ska ansvara för skjuts till och från umgänget?

Alla besvarade frågor (84297)