FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt09/09/2018

Kan jag begära ersättning från försäkringsbolaget tre år efter skadan?

Hej jag ramlade för 3år sedan och spräckte ögonbrynet och fick åka in till läkare och Lima skadan nu till min fråga jag har ingen känsel på det området och har domningar har inte anmält det till försäkringsbolaget skulle det nu 3 år senare vara försent att få ersättning för känselbortfall ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i svaret utgå ifrån att du har någon form av personförsäkring som du tecknat för personligt bruk. Dessa situationer regleras av försäkringsavtalslagen (FAL).

Ärendet är inte preskriberat

Den yttersta gränsen för när det är för sent att kräva ersättning utgörs av den allmänna preskriptionstiden. I detta fall är preskriptionstiden tio år från tidpunkten då olyckan inträffade (FAL 16:5). Tre år är alltså inte för lång tid enligt denna regel.

Ersättningen kan sättas ned beroende på försäkringsvillkoren

Däremot kan försäkringsbolaget ofta sätta upp striktare regler i sina försäkringsvillkor. Till exempel kan de kräva att du ska anmäla skadan inom en viss tid, eller att du måste bli undersökt av en läkare som de hänvisar dig till. Detta har ofta att göra med att ju längre tid som går, ju svårare är det att utreda vad som faktiskt hände.

Om du inte följer anvisningarna som bolaget gett dig kan ersättningen sättas ned i proportion till hur allvarlig din försummelse är (FAL 16:3 första stycket). Du kan ändå få ersättning, men kanske inte lika mycket som du annars hade haft rätt till. Bolaget får dock aldrig sätta ned ersättningen om försummelsen var ringa, det vill säga av mindre betydelse för bedömningen av fallet (FAL 16:3 andra stycket).

Sammanfattningsvis är det inte försent, eftersom ärendet inte är preskriberat. Däremot finns det risk att du får mindre ersättning än du annars haft rätt till, beroende på vad som står i dina försäkringsvillkor.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Hilda HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000