Kan jag avstå från mitt arv så mina barn ärver i mitt ställe?

Hej

Jag skulle vilja avsäga mig mitt arv från mina föräldrar samt att inte medverka vid bouppteckningen. Kan mina barn ärva mina föräldrar i stället?

Jag skulle gärna vilja få hemskickat en sådan blankett, där mina barn ärver mina föräldrar .


Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det finns som huvudregel två sätt att frånsäga sig sin arvsrätt, arvsavsägelse samt arvsavstående. Dessa fall regleras i ärvdabalken (ÄB).

Vad innebär arvsavsägelse?

En arvinge kan frånsäga sig sitt arv genom en arvsavsägelse. För att detta ska kunna ske krävs att arvtagaren är myndig samt att avsägelsen görs skriftligen hos arvlåtaren, eller genom att godkänna ett testamente. En arvsavsägelse kan alltså göras medan arvlåtaren fortfarande lever.

En bröstarvinge till arvlåtaren (arvlåtarens barn), har dock alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av det som skulle tillfalla bröstarvingen enligt lag (7 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinge kan som utgångspunkt inte avsäga sig sin laglott utan att ha fått skälig ersättning. Ett undantag är om arvet går till en närstående till den som vill avsäga sig arvet (17 kap. 2 § första stycket ÄB).

Arvsavsägelsen innebär att hela den släktgrenen "elimineras", vilket i ditt fall innebär att dina barn då inte heller kommer få ta del av arvet. Arvet fördelas istället på arvlåtarens övriga bröstarvingar (17 kap. 2 § tredje stycket ÄB).

Jag tolkar din fråga som att du vill att dina barn ska ta få ta del av arvet istället för dig. Därför är arvsavstående ett bättre tillvägagångssätt än arvsavsägelse i ditt fall.

Vad innebär arvsavstående?

Ett arvsavstående innebär att arvet fördelas som om den som avstått från arvet varit död. Detta innebär att dina bröstarvingar (barn) tar del av arvet istället för dig.

Ett arvsavstående kan göras först när arvlåtaren har avlidit, fram tills dess att arvskifte sker. I arvsavståendet ska man förklara att man avstår från sitt arv. En skriftlig handling om arvsavstående ska lämnas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen. Du kan inte göra ett arvsavstående förrän dina föräldrar har avlidit.

Jämkning av testamente

Ett tredje alternativ för att avstå arv är att om det finns testamente. Bröstarvingar har som nämt alltid rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Om det finns ett testamente till förmån för någon annan som inskränker bröstarvingens rätt till laglott krävs att bröstarvingen som vill få ut sin laglott påkallar jämkning av testamentet (7 kap. 3 § första stycket ÄB).

Om dina föräldrar i testamente skriver att din del av arvet ska gå till dina barn istället för till dig och du avstår från att påkalla jämkning av testamentet, kommer arvet fördelas så som det står skrivet i testamentet, vilket innebär att din barn ärver istället för dig.

Sammanfattning

Du kan antingen göra en arvsavsägelse redan nu där du avsäger dig från ditt arv, vilket resulterar i att dina barn inte ärver i ditt ställe. Ett andra alternativ är att göra ett arvsavstående när dina föräldrar avlidit. Ett tredje alternativ är att du avstår från att påkalla jämkning av ett testamente för att på så sätt inte få ut ditt arv. Testamentet ska förslagsvis vara till förmån för dina barn istället för dig.

Du kan läsa mer om överlåtelse av arv och avsägelse av arv på Skatteverkets hemsida. Du kan boka tid hos en jurist på Lawline här, för hjälp med att upprätta avtal om arvsavsägelse, eller för att hjälpa dina föräldrar upprätta testamente om sådant inte redan finns.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar FriedrichRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo