Kan hyresvärd säga upp hyresavtal på grund av inneboende?

Min son 21år är anmäld för olaga intrång på ett centrum efter 22.00 utav min hyresvärd, pga att han bor hos mej så har jag fått en skriftlig varning att mitt kontrakt upphör med omedelbar verkan om detta inte upphör . Är denna varning för mig laglig ??

Mvh

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline.

Att ett hyreskontrakt skulle upphöra med omedelbar verkan kallas för att hyresrätten är förverkad. I 12:42 JB regleras de omständigheter som skulle kunna leda till förverkan.

En av de omständigheterna (anges i 12:42 st 1 p.3 JB som hänvisar till 12:41 JB) är att hyresgästen har en inneboende som kan medföra men för hyresvärden, och hyresgästen inte rättar detta efter tillsägelse (som måste ske i ett rekommenderat brev enligt 12:63 JB). Det krävs också att det som "ligger hyresgästen till last", i ditt fall att din son begått brott mot hyresvärden och bor i din lägenhet, inte är av ringa betydelse.

Frågan är då om ditt fall motsvarar en sådan omständighet. De flesta fall som den här regeln har tillämpats på har varit då den inneboende i princip varit andrahands-hyresgäst, vilket är en helt annan situation än din. Därmed inte sagt att ditt fall inte skulle kunna falla under denna bestämmelse, eftersom det faktum att din son bor i din lägenhet skulle kunna medföra men för din hyresvärd.

Det finns ett besittningsskydd i 12:46 JB som anger att hyresgästen har rätt till förlängning av avtalet om hyresvärden säger upp avtalet. I praktiken innebär denna regel att du som hyresgäst inte behöver lämna lägenheten utan tungt vägande skäl. Om du väljer att inte flytta ut kommer hyresvärden att s.k. anhängiggöra en tvist om förlängning av avtalet i hyresnämnden (domstol) enligt 12:49 JB. Domstolen kommer då avgöra om din hyresvärd är berättigad att säga upp lägenheten med omedelbar verkan, dvs. om det finns tungt vägande skäl för uppsägning.

Det är alltså inte helt omöjligt att din hyresvärd har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Det är dock svårt för mig att avgöra saken då det till syvende och sist är domstolen som avgör vad som gäller om avtalsparter inte är överens om vad som gäller.

Hoppas svaret var till hjälp. Du är välkommen att ställa fler frågor om du har några.

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin GonzálezRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000