Kan före detta makar ärva och överföra pensionsrätter till varandra?

2017-05-21 i Make
FRÅGA
Kan man ärva varandra efter en skilsmässa om båda makarna är överens om detta eller måste gemensamma barn ärva direkt? Kan tjänstepension överlåtas på fd maka.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken se här.

När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa ska en bodelning ske. I och med bodelningen upphör i stort sett de före detta makarnas juridiska skyldigheter till varandra, med undantag för eventuell vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn. När en före detta make eller maka går bort, ärver endast barn, andra arvingar och/eller testamentstagare. Bästa förslaget är att makarna upprättar ett testamente i vilken man testamenterar bort hela sin egendom till den andra. Gemensamma barn kan trots detta ärva direkt enligt deras laglott. Laglott är ett arv som bröstarvingar (barn till den som gått bort) har rätt till enligt lag. Laglotten utgör hälften av en förälders kvarlåtenskap. En person som har barn kan alltså endast testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap till andra än sina barn. Barnen måste påkalla jämkning av ett testamente för att kunna ärva hälften av kvarlåtenskapen. Om barnen inte påkallar jämkning av testamentet går hela kvarlåtenskapen till testamentstagaren om det är det testatorn skrivit i sitt testamente.

Tjänstepension kan inte överföras till makar. Premiepension kan däremot överföras till makar och sambor, men inte till andra. Om makar skiljs ska överlåtelsen av pensionsrätten upphöra att gälla samma år.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (478)
2021-07-27 Ärver efterlevande make innan Särkullbarn?
2021-07-25 Ärver efterlevande make eller gemensamma barn först?
2021-07-02 Vem ärver egendom - efterlevande make eller bröstarvingar?
2021-06-28 Skall den överlevandes konto räknas in i dödsboet vid en eventuell bortgång?

Alla besvarade frågor (94370)