Kan ett polisförhör utgöra bevis i ett brottsmål?

2016-09-25 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej,Jag har blivit kallad till vittne för ett brottsmål men eftersom jag är nära släkt med de tilltalade så tänkte jag inte vittna. Dock undrar jag om mitt förhör som togs av polisen tidigare får användas vid huvudförhandlingen?
SVAR

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Rättsprocessen i Sverige styrs av omedelbarhetsprincipen. Det innebär att domstolen bara får fatta beslut utifrån den information som läggs fram under huvudförhandlingen. Om åklagaren eller försvararen under rättegången lyfter fram förhöret som hölls med dig under förundersökningen som en del av sin bevisning kommer förhöret att kunna spela roll för hur domarna sedan dömer. Men nämns inte förhöret under huvudförhandlingen kan det du då sa inte ligga till grund för domstolens beslut. Att observera är att det ett vittne säger under sanningsförsäkring inför domstolen i en huvudförhandling tillmäts högre bevisvärde än det någon sagt i ett polisförhör. Vid ett polisförhör kan den förhörde inte höras under ed och kan inte heller straffas om denne skulle ljuga.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (356)
2021-01-23 Hur stor är risken att bli dömd för ett brott man blivit åtalad för?
2021-01-16 Vem är behörig att utfärda ordningsböter?
2020-12-29 Kan jag bli straffad/ansvarig för brott en person begår via mitt internet?
2020-12-23 Använda inspelningar som gjorts olovligen som bevis i rättsprocess

Alla besvarade frågor (88430)