Kan en vårdnadshavare begära att polisen söker igenom sitt barns rum eller egendom?

2019-01-30 i Förundersökning
FRÅGA
Får vårdnadshavare be polisen att söka igenom sitt barns rum/egendomar?Vårdnadshavarens barn är 18 år.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 28 kap 1 § Rättegångsbalken anges förutsättningarna för när en husrannsakan får ske. Husrannsakan är en undersökning inomhus eller i ett slutet förvaringsställe, det kan med andra ord vara ett rum. Begreppet "slutet förvaringsställe" kan omfatta många olika typer av saker, så länge man kan stänga det och förvara föremål i det anses det vara slutet förvaringsställe, med andra ord kan en ryggsäck eller ett förvaringsskåp vara ett slutet förvaringsställe.

För att man ska kunna göra en husrannsakan krävs det att det finns en anledning att anta att ett brott har begåtts, vilket är samma misstankegrad som vid inledande av en förundersökning. Förutom detta måste det finnas fängelse i straffskalan och att det är fråga om ett konkret brott. För att en husrannsakan ska få ske måste dessa krav vara uppfyllda.

Om kraven inte är uppfyllda spelar det ingen roll om det finns ett samtycke. En person kan dock begära husrannsakan om det gäller honom/henne själv och han/hon är själv misstänkt för brottet, 28 kap 1 § sista stycket Rättegångsbalken. Jag har inte hittat något som skulle styrka att det finns ett undantag när en vårdnadshavare begär det för ett barn som är misstänkt för brott. Min bedömning är att en vårdnadshavare inte kan kräva att polisen ska göra en husrannsakan, och även om en sådan begäran görs får inte polisen genomföra det utan att kraven är uppfyllda.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Lovisa Sidén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (374)
2019-08-10 Jag är misstänkt för stöld, blir jag gripen om jag åker på semester?
2019-08-01 Överprövning av nedlagd förundersökning
2019-07-31 Vem beslutar om kroppsvisitation?
2019-07-31 Överprövning av beslut

Alla besvarade frågor (72228)