Kan en skadeståndsfordran överlåtas?

2017-03-27 i Fordringar
FRÅGA
Hej. Jag undrar om jag blir dömd till att betala ett skadestånd. Säg till ett företag efter en dom i TR. Då det gäller ett brottmål. Så undrar jag om dom får sälja det skadeståndet till ett inkassobolag och låta dessa inkassera denna skuld. Eller måste de gå via kronofogden för att begära in detta skadestånd?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel gäller enligt svensk civilrätt att fordringar får överlåtas fritt. Ett annat sätt att uttrycka detta är att borgenärer kan bytas ut utan rättsliga hinder. Ordet borgenär betyder samma sak som fordringsägare, det vill säga en person som har en fordring mot någon annan.

I rättsfallet NJA 1993 s. 222 konstaterade Högsta Domstolen att det är en civilrättslig grundsats att borgenärsbyten är tillåtna och att man gör avsteg från den grundsatsen endast om det föreligger särskilda omständigheter. Något generellt undantag för skadeståndsfordringar finns inte. Som huvudregel får alltså ett företag som har en skadeståndsfordring välja fritt mellan att överlåta fordringen till ett inkassobolag eller ta hjälp av kronofogden för att driva in fordringen.

Rätten att överlåta fordringar kan dock vara något begränsad för vissa typer av skadestånd. Just nu pågår en rättsprocess i Högsta Domstolen för att fastställa om anspråk på så kallad kränkningsersättning får överlåtas redan innan skadeståndsskyldigheten har blivit fastställd (HD mål nr. T 462-16). Kränkningsersättning är en typ av skadestånd som betalas ut till brottsoffer för allvarliga kränkningar som förövats genom brott. På grund av kränkningsersättningens personliga prägel har både Helsingborgs tingsrätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge ansett att ett anspråk på kränkningsersättning inte får överlåtas förrän man har slagit fast att skadeståndsskyldighet föreligger. Rättsläget är dock oklart, så Högsta Domstolen ska snart fatta ett vägledande avgörande i målet.

I det fall du tar upp har dock en domstol redan fastställt att du är skadeståndsskyldig. I så fall gäller huvudregeln, vilket innebär att företaget får sälja sin fordring mot dig till ett inkassobolag.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (812)
2021-07-25 Kan jag parkera fel när jag står uppställd för att släppa av en person?
2021-07-11 Ökad ränta trots betalning i tid
2021-07-11 Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka depositionsavgiften?
2021-07-03 Oreglerade skulder - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (94220)