Kan en make förhindra försäljningen av en gemensam bostad?

FRÅGA
Frågan gäller:Ett gift par.Hon vill skilja sig och köper en bostadrätt och flyttar in där ensam. Men de kommer överens om att försöka igen och han flyttar in hos henne och skriver sig där.Nu vill hon skiljas, det fungerar inte att de bor tillsammans. Hon vill att han skaffar en egen lägenhet. Men han gör inte det, han bara bor kvar dessutom utan att betala halva hyran. Då anser hon att det enda hon kan göra är att sälja lägenheten och flytta till en ny.Kan han då förhindra förasäljningen?Hon har betalat bostadrätten ensam.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör äktenskap så är äktenskapsbalken tillämplig (1 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Kan en make förhindra försäljningen av bostadsrätten?

Din fråga berör de så kallade rådighetsinskränkningarna. Bostadsrätten är makarnas gemensamma bostad, trots att det endast är den ena utav dem som har betalat för den (7 kap. 4 § första stycket 3 punkten äktenskapsbalken). Detta gör att hon inte får sälja bostadsrätten utan den andra makens skriftliga samtycke (7 kap. 5 § första stycket 1 punkten och 7 kap. 5 § fjärde stycket äktenskapsbalken). Om samtycke saknas får domstolen tillåta åtgärden på ansökan av den som vill företa den, men domstolen kan även på talan av den andre ogiltigförklara rättshandlingen och låta den återgå (7 kap. 8 och 9 § äktenskapsbalken).

Sammanfattning

Maken kan förhindra försäljningen genom att inte lämna sitt samtycke, eftersom det krävs för att man ska få sälja en gemensam bostad. Skulle försäljningen trots allt genomföras kan maken väcka talan i domstol, som då kan ogiltigförklara försäljningen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1009)
2019-10-16 Kan jag få det jag anser att är mitt, trots äktenskapsförord?
2019-10-15 Kan äktenskapsförord jämkas?
2019-10-11 Vad är den andra makens enskilda egendom?
2019-10-07 Vad gäller för en vigsel?

Alla besvarade frågor (73747)