Kan arvinge bli återbetalningsskyldig för förskott på arv?

2019-11-07 i Förskott på arv
FRÅGA
Ang. frågan;"Hur beräknas arvet när förskott av arv givits?2019-10-19 i FÖRSKOTT PÅ ARV"Har jag förstått rätt ifall det du uttrycker är att arvingen (som vart tilldelad ett förskott på arv, i det fallet förskottet överstiger arvslottens värde) kan bli lottlös vid en eventuell bodelning pga. förskottets storlek, men kan dock ALDRIG bli juridiskt återbetalningsskyldig??Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och förskott på arv finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Kan arvinge bli återbetalningsskyldig för förskott på arv?

Huvudregeln är att arvinge som mottagit förskott på arv inte är skyldig att återbära överskottet även om förskottet överstiger arvslottens värde (6 kap. 4 § ÄB).

Det finns dock undantag till ovanstående huvudregel. Om arvlåtaren under sin livstid gett bort egendom under sådana förhållanden eller på sådana villkor att gåvan/förskottet har till syfte att likställas med ett testamente kan arvingen bli återbetalningsskyldig om gåvan/förskottet innebär att annan bröstarvinge inte får ut sin laglott (7 kap. 4 § första stycket ÄB). Vid bedömning om gåvan/förskottet givits under förhållanden så den är att likställa med att fungera som ett testamentsförordnande tar man bland annat hänsyn till när gåvan givits, om det var nära in på arvlåtarens död eller inte, och om gåvan/förskottet har varit ett sätt att fördela egendom mellan arvingarna.

Vad innebär laglotten?

Laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Om det finns två bröstarvingar utgör deras arvslotter 50 % vardera av kvarlåtenskapen. Deras laglotter motsvarar hälften av arvslotten, dvs 25 % vardera. Laglotten är något bröstarvingar alltid har rätt att få, så den del av kvarlåtenskapen som utgör bröstarvingarnas laglotter går inte att testamentera bort.

Sammanfattning

För att besvara din fråga så blir alltså arvinge som huvudregel inte återbetalningsskyldig för ett förskott på arv som givits. Arvingen kan dock bli återbetalningsskyldig om arvlåtaren bortgivit egendom på ett sätt som syftar till att jämställa med ett testamente och att förskottet inskränker andra bröstarvingars laglotter som utgör hälften av deras arvslotter.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1102)
2020-05-31 Lån och förskott på arv
2020-05-31 Är gåva till barnbarn att se som förskott på arv?
2020-05-24 Vad räknas gåvorna från min pappa som?
2020-05-18 Förskott på arv och testamente

Alla besvarade frågor (80545)