Kan arvet delas till ut till barnen innan föräldern avlider?

2019-11-12 i Förskott på arv
FRÅGA
Kan arvet/arvslott delas ut till barnen innan föräldern är avliden.
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv hittar du i ärvdabalken (ÄB).

När du mottar en gåva från din förälder eller ger en gåva till ditt barn ska det som huvudregel ses som ett förskott på arv. Huvudregeln kan frångås genom att det med gåvan medföljer ett gåvobrev där det uttryckligen står att gåvan inte är ett förskott på arv, ÄB 6 kap 1 §. Det enkla svaret blir därför: ja, arvslotten eller delar av den kan delas ut till barnen innan föräldern avlider.

Vad blir effekten av förskott på arv?

När föräldern avlider kommer en summa motsvarande storleken på gåvan att räknas av arvslotten, ÄB 6 kap 3 §. I och med det kommer alla barn i princip att få lika stora arvslotter oavsett om inte alla fått förskott på arv.

Om barnet har fått mer i förskott på arv än vad hen skulle få ut som arvslott kommer barnet trots det inte bli skyldigt att återbära överskottet, ÄB 6 kap 4 §. Detta gäller dock inte om det kvarvarande arvet inte ens skulle täcka övriga arvingars laglott, som är en minsta summa som den avlidne förälderns barn har "rätt" att erhålla som arv. Laglotten motsvarar halva arvslotten, ÄB 7 kap 1 §. Om laglotten inte täcks måste barnet som mottagit gåvan återbära en så stor del av gåvan att laglotten täcks, ÄB 7 kap 4 §.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1123)
2020-08-03 Kan jag få ut mitt arv i förskott?
2020-08-01 Vad gäller vid förskott på arv? Kan mina släktingar kräva pengar för en gåva jag mottagit?
2020-07-31 Förskott på arv och vilket värde på gåvan ska användas?
2020-07-29 Vad utgör förskott på arv?

Alla besvarade frågor (82647)