Kan anbudsgivaren ändra priset efter att bundenhet uppkommit?

2017-05-14 i Anbud och accept
FRÅGA
Kan en idrottsförening ta upp en bindande anmälning till en tävling och sedan höja priset och ändra förutsättningarna på ett styrelsemöte två dagar efter anmälningstiden gått ut?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Löftesprincipen

Löftesprincipen är huvudregel för avtalsslutande i svensk rätt. Ett avtal sluts i två led. Först lämnar någon ett anbud sedan svarar motparten med ett godkännande svar (en accept) och så uppstår ett avtal (1 kap. 1 § avtalslagen). Anbud och svar måste vara exakt lika för att ett bindande avtal ska uppkomma.

Om idrottsföreningen har lämnat ett anbud på anmälan till en tävling för X antal kronor med en sista anmälningstid (1 kap. 2 § avtalslagen) och du har valt att innan sista anmälningstid acceptera anbudet uppkommer ett bindande avtal mellan er. Idrottsföreningen kan inte efter bundenhetens uppkomst ändra förutsättningarna utan att du som motpart godkänt dem.

Anbud och utbud

Avtalslagens första nio paragrafer är dispositiva, vilket innebär att de kan avtalas bort delvis eller som helhet. Det finns därmed undantag för när ett anbud inte är bindande. En part kan enligt löftesprincipen reservera sig mot att bindas av sitt anbud genom att tydligt markera att man inte avser sig bunden av det; ett s.k. utbud. En part kan t ex ha skrivit "utan förbindelse", "priset är preliminärt och fastställs vid det kommande styrelsemötet" etc. (1 kap. 9 § avtalslagen). En sådan reservation medför svarsplikt om någon nappar på erbjudandet, d v s att idrottsföreningen måste svara de som anmält sig. Om deras svar innehåller ett tillägg, inskränkning eller förbehåll istället för en bekräftelse på att bundenhet uppstått ska det anses som avslag i förening med nytt anbud som du får ta ställning till om du vill bli bunden av (1 kap. 6 § avtalslagen).

Läs igenom villkoren för anmälan till tävlingen. Om det saknas reservationer skulle jag inte säga att du är bunden att betala ett högre pris än du har accepterat vid tillfället du anmälde dig.

Med vänlig hälsning,

Lenita Pettersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (339)
2021-07-16 Avtalsbundenhet utan underskrift?
2021-07-13 När anses ett avtal ha ingåtts?
2021-07-01 Kan man återkalla ett anbud eller en accept?
2021-06-27 Accept av anbud efter tidsfristen

Alla besvarade frågor (94235)