Innebörden av fri förfoganderätt

2016-09-30 i Make
FRÅGA
Min pappa dog för ca 4 månader sedan. Bouppteckningen är klar och vad jag och mina syskon har velat är att min mamma ska sitta i orört bo. Får hon lov att sälja saker som hon själv vill, saker som tidigare varit pappas, utan att fråga oss syskon?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här.

Jag förstår det som att ni syskon är gemensamma barn till makar som var gifta. I ett sådant fall sitter alltid efterlevande make i "orubbat bo", ett gemensamt barn kan inte kräva ut något fram till dess båda makarna gått bort. Enligt 3 kap. 1 § ÄB ärver efterlevande make den först avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Att ärva med fri förfoganderätt innebär att man tillerkänns alla de äganderättsliga befogenheterna, och kan således göra som man vill med egendomen. Det enda man inte kan göra är att förfoga över egendomen genom testamente.

Din mor behöver alltså inte fråga om lov för att sälja egendomen.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (437)
2020-09-20 Vad innebär det när en efterlevande make ärver med fri förfoganderätt?
2020-09-09 Min man hade ett hus innan äktenskapet, vad händer med det om han avlider?
2020-08-31 Vem kan ärva huset om en maken dör?
2020-08-30 Kan nya makar ärva den tidigare makens egendom?

Alla besvarade frågor (84408)