I vilken utsträckning har en hyresvärd rätt att bereda sig tillträde till ett uthyrt rum?

2021-01-13 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag hyr en källare av en familj. Vi har delad tvättstuga och för att komma till tvättstugan kan man antingen gå genom mitt vardagsrum som jag hyr, eller gå utanför huset till en dörr som leder rätt in i tvättstugan. Mina hyresvärdar tar alltid vägen genom mitt vardagsrum utan att knacka, förvarna eller be om mitt tillstånd. Jag är inte bekväm med att de när som helst kan gå in i mitt hem och när jag bad dem att åtminstone förvarna mig om att de kommer så vägrade dem och påstår att de har rätt att gå genom området jag hyr när de vill eftersom det är deras hus. Min fråga är om de har rätt att göra så, eller om de måste ha mitt tillstånd för att gå genom mitt hem. Jag har läst i 12e kapitlet i jordabalken men är osäker på vad som gäller för mig som inneboende. Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar det som att du är inneboende i en villa och att du undrar i vilken utsträckning din hyresvärd har rätt att använda ditt rum som en passage till tvättstugan.

Lagval?

När du hyr ett rum i en villa så gäller lag om uthyrning av egen bostad. Enligt 1 § samma lag så gäller 12 kap jordabalken (JB) om inte något annat föreskrivs i lagen. Det finns inga bestämmelser om hyresvärdens rätt till tillträde i den inneboendes rum i lagen om uthyrning av egen bostad vilket gör att vi måste gå till 12 kap JB. "Hyresgästen" blir alltså "den inneboende" vid tillämpning av lagen i ditt fall, och "lägenheten" blir "rummet".

12 kap JB är tvingande till den inneboendes förmån. Hyresvärden kan alltså inte avtala om sämre villkor än vad dessa lagar stadgar. Om någonting i hyresavtalet i din fråga alltså avviker från den tillämpliga lagen till nackdel för dig som inneboende gäller det alltså inte i praktiken, 12 kap 1 § 4 st JB. Detta innebär att även om din hyresvärd har skrivit in i ert hyresavtal att familjen ska ha rätt att passera genom ditt rum för att ta sig till tvättstugan så gäller inte det avtalsvillkoret om 12 kap JB säger någonting annat.

Har hyresvärden rätt att tillträda det uthyrda rummet?

Det är som huvudregel den inneboende som ensamt disponerar över sitt rum. Det innebär att hyresvärden inte har rätt att bereda sig tillträde till rummet utan den inneboendes medgivande. Som undantag har hyresvärden rätt att direkt få tillträde till rummet för att exempelvis besiktiga lägenheten enligt 12 kap 26 § JB.

Sammanfattningsvis så får inte din hyresvärd använda ditt rum som en passage för att komma åt tvättstugan, som det dessutom finns en alternativ väg till, utan ditt tillstånd. Det spelar ingen roll om ni har avtalat något annat.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1923)
2021-04-11 Överlåtelse av hyresrätt
2021-04-06 Hyreshöjningar
2021-04-06 Får hyresvärd neka mig lägenhet trots att jag är med i a-kassan?
2021-04-02 Särskilt allvarliga störningar i boendet

Alla besvarade frågor (91095)