Hyresgästens vårdplikt och normalt slitage

2017-01-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej Min hyresvärd hävdar att det är fläckar i varje skarv på parketten och säger att vi haft för mycket vatten när vi tvättat golvet, och vill att jag betalar för att de ska slipa och lacka om golvet. Jag har inte sett något fel på golvet, och jag vet att man inte ska ha för blött på parkett så jag kramar alltid ur moppen väl när jag tvättar golv. Jag tror att han bara försöker få in lite extra pengar. Hur vet jag hur golvet såg ut innan jag flyttade in? Vad kan jag göra? Är det inte normalt slitage att tvätta golvet?
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline!

Hyresgästens vårdplikt regleras i 12 kap. jordabalken (JB). Lagen finner du här. Enligt 12:15 JB svarar hyresvärden för normalt slitage. Med normalt slitage avses nötning på ytskicket. Exempel på det som inte avses med normalt slitage är om sprickor har uppsåt i handfat eller fönsterrutor.

Enligt 12:24 st. 1 JB ska hyresgästen under hyrestiden väl vårda lägenheten. Det som bland annat ingår i hyresgästens vårdplikt är att iaktta viss aktsamhet och rengöring. Hyresgästen är skyldig att ersätta skada som uppkommer genom hans vållande eller vårdslöshet eller försummelse. Presumtionen är att skada som uppkommer under hyrestiden på egendom som normalt inte är åtkomligt för annan än hyresgästen presumeras ha orsakats av hyresgästen. Endast om det framkommer omständigheter som tyder på att skadan har uppkommit på annat sätt ansvarar hyresvärden. Bestämmelsen tar främst sikte på sådan skada som inte kan anses vara normalt slitage och som orsakats på ett vårdslöst sätt. Om fläckarna som uppsåt på golvet kan anses som normalt användande bör hyresvärden svara för kostnaderna att slipa och lacka om golvet.

Sammanfattningsvis kan det därmed sägas att skador som uppkommer under hyrestiden presumeras ha orsakats av hyresgästen. Hyresgästen ska vidare ersätta skador som uppsår genom vårdslöshet enligt 12:24 st. 1. Dock ansvara hyresvärden för skador som faller in under det som anses vara normalt slitage enligt 12:15 JB. Av vad som framgår av din fråga verkar det som att skadorna som uppsåt inte orsakats genom din vårdslöshet och de bör därmed ha uppkommit genom normalt användande.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?