Hur ska arvet fördelas mellan halvsyskon, halvsyskonbarn och helsyskonbarn?

En ensamstående utan barn och där föräldrarna är döda har två halvbröder i livet en halvsyster som avlidit och en helbror som även han avlidet. Både halvsystern som är död och helbrodern som är död har barn, 3 respektive 1 barn

Hur kommer arvsföreningen för halvsyskon och syskonbarn att se ut?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.


Mina utgångspunkter

Jag tolkar det du har skrivit som att den ensamståendes avlidna halvsyster har tre barn och att den avlidna helbrodern har ett barn.

Jag känner inte till om det är den ensamståendes mamma eller pappa som är förälder till hens halvsyskon, alternativt om både mamman och pappan har barn som är halvsyskon till den ensamstående.

För att kunna besvara din fråga kommer jag därför att utgå från att det bara är en av den ensamståendes föräldrar som också är förälder till alla de tre halvsyskonen. Med andra ord förutsätter jag att de tre halvsyskonen antingen är barn till den ensamståendes mamma eller till den ensamståendes pappa.

Stämmer inte detta med den verkliga situationen vill jag uppmana dig till att ställa en ny fråga till Lawline, där du förtydligar vem som är förälder till respektive halvsyskon.

Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.


Släktskapet till den ensamståendes föräldrar avgör arvslotternas storlekar

Utgångspunkten för hur arvet kommer att fördelas ligger i att den ensamståendes föräldrar skulle ha fått dela lika på arvet, om de fortfarande hade levt idag (2 kap. 2 § första stycket ÄB).

Därmed skulle den ena hälften av arvet ha gått till den ensamståendes mamma.

Den andra hälften av arvet skulle ha gått till den ensamståendes pappa.

Halvbrödernas, halvsyskonbarnens respektive helsyskonbarnets arvslotter bestäms i sin tur av om de enbart är släkt med en av den ensamståendes föräldrar, eller om de är släkt med båda föräldrarna.


Halvbröderna och halvsyskonbarnen ärver inte lika mycket som helsyskonbarnet

De två halvbröderna är bara släkt med en av den ensamståendes föräldrar. De har därför bara rätt att ta del av den hälft av arvet som skulle ha gått till den förälder som de är släkt med (2 kap. 2 § tredje stycket ÄB).

Det gäller också för de tre halvsyskonbarnen. De har också bara rätt att ta del av den hälft av arvet som skulle ha gått till den förälder som de är släkt med (2 kap. 2 § tredje stycket ÄB).

Helsyskonbarnet är däremot släkt med båda den ensamståendes föräldrar. Hen har därför rätt att ta del av båda hälfterna av arvet (2 kap. 2 § andra och tredje stycket ÄB).


Så blir fördelningen

Den ena hälften av arvet ska fördelas mellan de två halvbröderna, de tre halvsyskonbarnen och helsyskonbarnet.

De tre halvsyskonbarnen får gemensamt ärva den del av arvet som skulle ha gått till deras mamma, den ensamståendes halvsyster. De ska dela lika på hennes arvslott (2 kap. 2 § tredje stycket ÄB).

Hälften av arvet delas därför i fyra lika stora delar. De två halvbröderna och helsyskonbarnet får varsin fjärdedel. De tre halvsyskonbarnen delar lika på den sista fjärdedelen.

Den andra hälften av arvet går i sin helhet till helsyskonbarnet, eftersom hen är den enda arvingen till den ensamstående som även är släkt med den andra föräldern (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Det medför att helsyskonbarnet sammanlagt ärver en fjärdedel av den ena hälften av arvet och hela den andra hälften av arvet.


Fördelningen uttryckt i siffror

Fördelningen av arvet kan också uttryckas i siffror. Hela arvet motsvarar då 24/24.

Den ensamståendes föräldrar skulle ha ärvt 12/24 var.

Den ena hälften om 12/24 ska delas i fyra lika stora delar. Vardera del blir då 3/24.

De två halvbröderna och helsyskonbarnet får därmed 3/24 var.

De tre halvsyskonbarnen får gemensamt 3/24 och delar det lika, vilket ger dem 1/24 var.

Den andra hälften om 12/24 ska i sin helhet gå till helsyskonbarnet.

Sammanlagt har helsyskonbarnet då ärvt 15/24 av totalt 24/24.


Sammanfattning

Fördelningen av arvet utgår från arvingarnas släktskap med den ensamståendes föräldrar, som skulle ha fått dela lika på arvet om de levde.

De två halvbröderna, de tre halvsyskonbarnet och helsyskonbarnet är allihop släkt med en av föräldrarna. Därmed får de ta del av den förälderns hälft av arvet efter den ensamstående.

Helsyskonbarnet är dock även släkt med den andra föräldern, vilket gör att hen får ärva den förälderns hälft i dess helhet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000