Hur påverkas arvsfördelningen vid försäljning av fastighet till underpris?

2016-08-18 i Förskott på arv
FRÅGA
Pappa vill sälja sitt hus till Mig ( Dotter) för taxeringsvärdet. Jag har tre syskon, och jag undrar hur det ställer till det med arv?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga. Frågor som rör arv och testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB). Om arvlåtaren (din pappa) inte har skrivit något testamente vid sin död skall din pappas kvarlåtenskap fördelas med ledning av arvsreglerna. Den starka huvudregeln är då att arvet skall fördelas lika mellan arvlåtarens arvingar, detta framgår av 2:1 ÄB. Under förutsättning att din pappa har fyra barn (du och dina 3 syskon) kommer arvet efter er pappa fördelas lika mellan er fyra s.k. ”bröstarvingar”. Varje barn har då varsin arvslott som skall motsvara ¼ av er pappas kvarlåtenskap.

Eftersom att arvsreglerna är uppbygga utifrån att varje arvinge skall ärva lika mycket finns en särskild presumtionsregel i 6:1 ÄB. Av denna regel framgår att vad arvlåtaren har gett i gåva till bröstarvinge skall avräknas som förskott på arv från bröstarvingens arvslott. Det innebär att värdet av gåvan räknas bort från det som barnet ska få i arv och gör att de andra barnen får mer i arv än den som redan fått en gåva. Barnet som mottagit gåvan anses alltså redan ha fått en del av arvet. Avräkning av förskottet skall beräknas utifrån gåvans värde vid tidpunkten för mottagandet och inte vid arvlåtarens död. Detta framgår av 6:3 ÄB.

I begreppet ”gåva” innefattas även försäljning till underpris. Under förutsättning att fastighetens taxeringsvärde är lägre än fastighetens marknadsvärde kommer fastigheten att säljas till underpris till dig. Mellanskillnaden mellan fastighetens marknadsvärde och fastighetens taxeringsvärde kommer alltså anses utgöra en gåva från din pappa till dig.

Observera dock att denna regel är en presumtionsregel vilket innebär att om din pappa faktiskt vill gynna dig och inte vill att gåvan skall anses som förskott på arv kan han upprätta ett gåvobrev där det framgår att gåvan inte skall anses som förskott på arv.

Sammanfattningsvis – om du köper fastigheten till ett pris som understiger fastighetens marknadsvärde kommer mellanskillnaden mellan fastighetens marknadsvärdet och köpeskillingen anses utgöra en gåva från din pappa till dig. Eftersom arvet enligt huvudregel skall fördelas lika mellan samtliga bröstarvingar kommer värdet av gåvan att avräknas från din arvslott. Om din pappa inte vill att gåvan skall avräknas som förskott på arv måste detta uttryckligen framgå. En sådan vilja bör dokumenteras skriftligen exempelvis i ett gåvobrev för att undvika oklarheter vid arvskiftet.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Isabel Ekström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1178)
2021-01-18 Gåvebrev - förskott på arv?
2021-01-16 När utgör en gåva ett förskott på arv?
2021-01-10 Arvsskifte vid förskott på arv genom fastighetsöverlåtelser
2020-12-31 Förtida uttag på arv

Alla besvarade frågor (88214)