hur länge stannar mina brott i belastningsregistret?

FRÅGA
Hejsan. jag har bara en fråga om du kan svara det gäller om min straff som jag ska sitta inne hur länge ska det vara i bevisregister undrar jag om du har lust att svara jag ska va tacksam hälsningar det är misshandel ringa brott grov olaga hot skadegörelse och överträdelse av kontaktförbud
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar hur länge brotten du dömts för kommer finnas kvar i ditt belastningsregister.

Uppgifterna i ditt belastningsregister ska försvinna, men när beror på vilket straff du har fått och hur gammal du är. Jag tolkar det som att du har fått fängelse som påföljd, men för säkerhets skull kommer jag ge några fler exempel utifrån vad du annars kan ha fått för straff.

Om du har fått fängelse försvinner brottet ur belastningsregistret efter tio år efter att du blivit frigiven (17§ 1p. lag om belastningsregister).

Om du har fått en villkorlig dom eller skyddstillsyn försvinner brotten ur belastningsregistret efter tio år från domen. Har du dock varit under 18 år gammal vid tidpunkten för när brotten begicks, finns det bara kvar i belastningsregistret i fem år efter domen (17§ 4p. lag om belastningsregister).

Om du har fått ungdomsvård eller ungdomstjänst försvinner brottet ur belastningsregistret tio år efter domen. Har du dock varit under 18 år gammal när brotten begicks, försvinner brotten ur registret efter fem år från domen (17§ 6 + 8p. lag om belastningsregister).

Har du dock blivit dömd för ytterligare brott innan gallringstiden har gått ut, ska varken de nya eller de gamla brotten tas bort, så vida inte de nya brotten gett penningböter. De får dock stanna högst 20 år i belastningsregistret (18§ lag om belastningsregister). Så begår du nya brott inom gallringstiden, stannar de gamla brotten kvar en tid.

Du kan läsa mer om när uppgifter i belastningsregistret försvinner, på polisens hemsida.

Om du inte fått svar på din fråga kan du lämna en kommentar på frågan och där specificera vilken påföljd du har fått, så kan jag försöka ge dig ett bättre svar!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (407)
2021-02-26 När preskriberas misshandel mot barn och vad utgör straffbar psykisk misshandel?
2021-02-25 Samtycke vid omskärelse av son
2021-02-16 Brottsligt att smitta någon med Covid-19?
2021-02-16 Är det straffbart att sprida Covid-19?

Alla besvarade frågor (89661)