Hur länge finns uppgifter i belastningsregister?

2019-12-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag fick en ordningsbot penningsböter 2011-03-26. Och nästa bot 2016-02-24. Ska detta inte vara borta från belastningsregistret nu 2019-12-27. Jag har en rån på mig också 2013-08-27. är det detta som gör att den penningböter är kvar. Trodde att penningsböter förlängs inte. är det kanske så att ett fängelse brott förlänger penningböter.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ordningsbot är en typ av böter som får utfärdas direkt av bl.a. polis och tullanställda. Om den som fått boten godkänner den så motsvarar det en dom som vunnit laga kraft, se 48 kap 1-3 §§ rättegångsbalken (här).

Hur länge ett brott står kvar i belastningsregistret är beroende av vilken påföljd personen i fråga har dömts till, vilket framgår av lag om belastningsregister (här). Är påföljden fängelse kommer uppgiften finnas kvar i belastningsregistret fram tills 10 år efter frigivningen, enligt 17 § p.1 (här). Har personen ifråga endast dömts till böter finns det kvar i belastningsregistret i fem år efter domen, 17 § p. 9 (här).

Tiden som uppgiften finns i belastningsregistret (gallringstiden) förlängs om man, under tiden som uppgiften finns i registret, begår ytterligare brott som gett en strängare påföljd än penningböter. I så fall förlängs gallringstiden för den tidigare uppgiften med även gallringstiden för den nytillkomna uppgiften, se 18 § (här).

Sammanfattning

Eftersom du dömdes till fängelse för rån 2013 samtidigt som den första ordningsboten fanns i registret, förlängs alltså gallringstiden för ordningsboten till 10 år efter att du blev frigiven, dvs. tills dess att fängelsedomen försvinner. En uppgift får dock inte finnas längre än 20 år från det att man dömdes för brottet. Den senaste ordningsboten förlänger inte gallringstiden eftersom det rör sig om penningböter.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2320)
2020-04-05 När föreligger ett straffbart förstadium till brott?
2020-04-05 Är det olagligt att köpa en klänning för ett pris och sedan sälja den dyrare?
2020-03-31 Säkerhetsbrott
2020-03-31 Ansökan om nåd vid livstidsfängelse

Alla besvarade frågor (78743)