hur länge får polisen som längst avlyssna en misstänkt persons mobiltelefon?

2019-02-07 i Förundersökning
FRÅGA
hur länge får polisen som längst avlyssna en misstänkt persons mobiltelefon?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med att du endast frågar om hur länge polisen får avlyssna en mobiltelefon kommer jag inte att vidare diskutera förutsättningarna när polisen får göra detta. Frågan du ställer är av processrättslig karaktär och regleras i 27 kapitlet rättegångsbalken.

Efter att domstol har gett tillstånd om avlyssning måste det även anges i hur lång tid tillståndet avser. Tiden får inte vara längre än nödvändigt (27 kap 21 § stycke 2 rättegångsbalken). Vidare framgår av lagen att tiden inte får överstiga en månad (27 kap 21 § stycke 2 rättegångsbalken). Notera dock att det av förarbeten framgår att det inte finns hinder att ansöka om flera tillstånd efter att tiden gått ut (se t.ex. prop. 2005/06:177 sida 89).

När den misstänkte omhändertas av polisen eller denne helt enkelt inte längre är misstänkt ska beslutet om hemlig avlyssning hävas omedelbart (27 kap 23 § rättegångsbalken).

Om du har andra funderingar är du välkommen att återkomma med flera frågor. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, önskar

Moneeb Mohsen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (347)
2019-05-22 Hur länge kan förundersökningen pågå?
2019-05-13 Våldsamt motstånd
2019-05-13 När måste polisen lämna tillbaka kläder som tagits i beslag?
2019-05-08 Vad kan man göra om man har blivit polisanmäld?

Alla besvarade frågor (69197)