Hur lång tid tar förundersökning vid stöld?

Om man är polisanmäld för stöld och sen grejerna är hittade hur lång tid tar en sådan undersökning vid polisen ? Denna har tagit 1 månad och har ej hört något från polisen än.

Lawline svarar

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om polisens arbete vid förundersökning hittar du dels i rättegångsbalken (RB), dels i förundersökningskungörelsen (FK).

Syftet med en förundersökning är att utreda vem som är skäligen misstänkt för brottet och att undersöka om det finns tillräckliga bevis för att kunna väcka åtal (23 kap. 2 § RB). Hur lång tid det tar varierar med omständigheterna i fallet, hur allvarligt brott det rör sig om, hur teknisk bevisning det rör sig om, polisens resurser på den ort du bor m.m. Det är därför tyvärr svårt att svara exakt på hur lång tid förundersökningen kan väntas ta i just ditt fall men det kan sägas att förundersökningen ska bedrivas objektivt och så skyndsamt som möjligt (23 kap. 4 § RB).

Vad som kan vara bra att veta är att du ska underrättas av polisen/åklagaren om utredningen har gått så långt att du är skäligen misstänkt för brottet (23 kap. 18 § RB). Är du skäligen misstänkt ska du hållas uppdaterad om vad som händer i förundersökningen. Du ska även underrättas om polis/åklagare väljer att väcka åtal (23 kap. 18-18a §§ RB) eller om beslut fattas om att lägga ner förundersökningen (14 § FK). Att du inte har hört något från polisen än beror alltså sannolikt på att utredningen fortfarande bedrivs. Vill du ha mer information om vad som sker har du självklart möjlighet att kontakta polisen och se om du kan få en statusuppdatering (vilket dock tyvärr inte är säkert att du kan få beroende på om det anses försvåra pågående utredning innan någon är skäligen misstänkt). Du hittar mer information om förundersökning på polisens hemsida här.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida LjungbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo