Hur lång är preskriptionstiden för grovt vållande till kroppsskada?

FRÅGA
Min son var passagerare i en personbil då föraren med flit kör in i bergvägg då hen blir dömd till grovt vållande till kroppsskada.Detta hände 151223 går det fortfarande att ta upp det när det gäller preskriptions tiden.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om preskriptionstiden för brottet 'grovt vållande till kroppsskada' har gått ut sen 2015-12-23, då brottet begicks. Jag kommer redogöra för preskriptionstiden gällande det aktuella brottet och därefter sammanfatta vad som gäller.

Preskriptionstiden

Preskription behandlas i 35 kap. brottsbalken (härefter förkortad BrB). Men för att ta reda på preskriptiontiden för ett brott måste man först ta reda på straffet för det aktuella brottet.

Straffet för grovt vållande till kroppsskada är fängelse i högst 4 år (3 kap. 8 § andra stycket BrB)

Preskriptionstiden för brottet är således 10 år (35 kap. 1 § första stycket 3p. BrB). Preskriptionstiden ska som huvudregel räknas från den dag brottet begicks (35 kap. 4 § BrB).

Dock anger du att gärningsmannen redan blivit dömd för brottet. Om så är fallet kan ett så kallat preskriptionsavbrott ha skett (35 kap. 1 § BrB). Preskriptionen avbryts genom att den misstänkte häktas eller erhåller del av åtal för brottet inom preskriptionstiden. I detta fall kan även påföljdspreskription bli tillämplig. Vilket innebär att om en person har dömts för ett brott, men domen inte har verkställts inom en viss tid, faller straffet bort. I din situation skulle denna preskriptionstid också vara tio år, men då från det att domen vunnit laga kraft (d.v.s att det inte längre är möjligt att överklaga domen) (35 kap. 8 § BrB)

Sammanfattningsvis så är preskriptionstiden fortfarande aktiv ifall gärningsmannen inte blivit dömd, då det inte har gått 10 år sen brottet begicks (2015-12-23). Om gärningsmannen blivit dömd men ingen påföljd än har blivit utförd, kan gärningsmannen fortfarande straffas med fängelse om detta verkställs inom 10 år från att domen vunnit laga kraft.

Hoppas du fick svar på din fråga!

MVH

Cornelia Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (408)
2021-02-28 Ofredande eller framkallande av fara för annan genom att gasa i hög hastighet mot någon?
2021-02-26 När preskriberas misshandel mot barn och vad utgör straffbar psykisk misshandel?
2021-02-25 Samtycke vid omskärelse av son
2021-02-16 Brottsligt att smitta någon med Covid-19?

Alla besvarade frågor (89861)