Hur kan jag kräva in en skriftligt avtalad skuld?

2017-03-19 i Fordringar
FRÅGA
Hej. Mitt ex är skyldig mig pengar. När vi delade på oss så skrev vi en lapp med summan och signaturer. Nu påstår han att han inte är skyldig mig något. Kan jag ta hjälp av denna lappen eller finns det inget att göra?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Om det framgår av lappen som ni skrivit under att ditt ex är skyldig dig en summa pengar så har ni ett skriftligt avtal om att han ska betala dig pengar, inom juridiken ofta kallat ett skuldebrev. Om skulden har förfallit till betalning, dvs sista betalningsdag har passerat, så kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det kostar 300 kr och är en enklare process än att stämma honom i domstol. Notera dock att en sådan förenklad process egentligen främst lämpar sig när det inte finns någon meningsskiljaktighet kring betalningsskyldigheten. Lite beroende på varför han hävdar att han inte är skyldig dig pengar så är det kanske inte optimalt alltså. Kronofogden kan däremot alltid hänskjuta en fråga till tingsrätten om de bedömer att de inte kan göra en säker bedömning av huruvida det finns en regelrätt skuld. Om ni inte har bestämt när skulden senast ska vara betalt så ska han betala när du begär det enligt skuldebrevslagen 1 kap. 5 §.

Om han av något skäl förnekar att han är skyldig att betala pengar och att ni ingått ett sådant avtal kan du istället ansöka om stämning i allmän domstol, observera att ansökningsavgiften är 900 kr, eller 2 800 kr om beloppet ni tvistar om överstoder 22 400 kr. Se mer information om hur du gör detta på Sveriges domstolars hemsida. Om du vinner tvisten kommer han dock att få betala dina rättegångskostnader om du begär det, inklusive ansökningsavgiften. Eftersom du har ett skriftligt avtal som bevismedel är det upp till honom att övertyga domstolen om varför avtalet inte ska gälla.

Hoppas att du fått svar på din fråga, om inte annat är du välkommen att höra av dig!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (813)
2021-07-27 Är en faktura bindande?
2021-07-25 Kan jag parkera fel när jag står uppställd för att släppa av en person?
2021-07-11 Ökad ränta trots betalning i tid
2021-07-11 Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka depositionsavgiften?

Alla besvarade frågor (94275)