Hur hanteras brister i förundersökningen?

2019-05-05 i Förundersökning
FRÅGA
Hej! Om det finns brister i en förundersökning, vad händer då? Hur och när tas detta upp under en huvudförhandling i tingsrätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att gå in i rättegångsbalken (RB)

Om möjligt kan åklagaren göra om förundersökningen för att åtgärda bristerna

Om bristerna i förundersökningen upptäcks tidigt så kan åklagaren och polisen försöka åtgärda bristerna. Det är vanligt att polisledda förundersökningar innehåller brister som åklagaren ber dem att åtgärda. Om åklagaren finner att bristerna inte kan åtgärdas och leder till att det inte kan bevisas att den tilltalade är skyldig bortom rimligt tvivel så kan åklagaren lägga ner undersökningen.

Bristerna kan leda till att åtal ogillas

Om åklagaren trots brister i förundersökningen väcker åtal i tingsrätt kan bristerna leda till att åtalet ogillas beroende på hur omfattande bristerna är.

I huvudförhandlingen bör försvararen lyfta fram bristerna, och domstolen beakta de på eget iniativ

Det är upp till domstolen att på eget initiativ beakta brister i bevisningen innan de fäller sin dom(RB 35:1). Dessutom så bör givetvis försvararen ta upp dessa brister om de talar till den tilltalades fördel.

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (383)
2019-10-10 Kan jag polisanmäla ett misstänkt brott?
2019-10-05 Kan man överklaga ett beslut om beslag? Kan man anmäla en polis?
2019-10-02 Får polisen göra husrannsakan hos vem de vill?
2019-09-30 Omfattar förundersökningssekretessen även enskilda?

Alla besvarade frågor (73745)