Häva husvagnsköp pga. fukt

2017-08-11 i Köplagen
FRÅGA
Hej. Jag hittade en husvagn på blocket och i annonsen stod det att fukt inte fanns och har även fått ett sms där det står 'ingen fukt finns i vagnen'. Betalar en handpenning på 5000 kr då säljaren hävdar att allt han sagt stämmer. Åker dit en vecka senare för att kolla på vagnen och den ser fin ut, känner och luktar men finner ingen fukt. Betalar ytterligare 30000 kr. Nytt golv är lagt, men väldigt fullt gjort. När jag sedan kommer hem tar jag ut golvet då jag ville byta till ett finare, då upptäcker jag en stor fuktskada i hela golvet fram och finner sedan fukt i hela framväggen och även lite på ena sidan. Får redat på att köparen bara ägt vagnen i ca 20 dagar. Kontaktar då föregående ägare som säger att vagnen såldes som ett renoveringsobjekt då fukt finns, och köparen (vår säljare) kände fukten i hörnen och golv, han betalar 15000 kr för vagnen. Och har sen åkt hem och lagt i massa massor i hörnen fram för att stänga in lukten och lagt ett nytt golv för att dölja fuktskadorna (bekräftat av de förra ägarna att han lagt golvet och lagt i alla massor). Skulle även få med en ny portapotti men det finns ingen, stod att golvvärme finns och det finns inte heller. Har kontaktat säljaren men han är inte medgörlig, han la bara på luren. Har även gjort en polisanmälan om bedrägeri. Så vad kan jag göra för att häva köpet?
SVAR

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.

Du bör ta ärendet vidare till rätten

Som jag ser det så har du mycket på fötterna för att kunna vinna en eventuell tvist vid domstol. Det som är aktuellt är att ett avtalsbrott har begåtts. Säljaren har inte stått för sin del av avtalet.

Min rekommendation är att du tar hjälp av vår juristbyrå för att skicka in en stämningsansökan till domstol. Du finner kontaktuppgifter till dem längst ner i mitt svar.

Vilka grunder kan du åberopa? - En utförligare redogörelse

Köplagen blir i det här fallet aktuell eftersom du har köpt husvagnen av en privatperson.

Jag uppfattar det som att fukten i husvagnen utgör fel och du vill därmed häva köpet på denna grund.

Fel i vara

För att kunna åberopa fel i husvagnen måste du enligt undersöka husvagnen när den kommit dig tillhanda samt även reklamera felet till säljaren inom skälig tid vilket innebär att du ska reklamera felet till säljaren så fort det ges möjlighet till det (jfr 31-32 §§ köplagen). Du verkar både ha undersökt husvagnen och meddelat säljaren om fuktskadorna vilket betyder att påföljderna vid fel i vara går att åberopa. Vilka påföljder som blir aktuella regleras i 34-39 §§ köplagen och görs i fallande ordning.

Riskövergång

Med stöd av 21 § köplagen ska frågan om varan är felaktig bedömas när risken för varan går över på köparen (riskövergången sker som huvudregel när varan enligt avtal överlämnas till köparen, 13 § köplagen). Det är således enligt huvudregeln du som bär risken för fel som finns på husvagnen eftersom den är avlämnad hos dig. Dock kan säljaren ansvara för fel trots att felet visar sig efter riskövergången, men under förutsättning att felet fanns redan innan risken gick över på köparen.
Kort sagt: för att du ska kunna åberopa fuktskadorna som fel i varan måste felet redan ha funnits där när du köpte husvagnen. Med all säkerhet verkar det som att så är fallet, åtminstone enligt den information som du har gett mig.

Undersökningsplikt

Dina möjligheter att göra gällande felpåföljder kan dock påverkas i två fall. För det första ifall du har undersökt varan före köpet (undersökningen du gjort efter att kommit hem med husvagnen gäller inte) och du därmed borde ha märkt felet. För det andra att säljaren har uppmanat dig att undersöka varan och du därmed borde ha upptäckt felet, men att du underlåtit att följa säljarens uppmaning. Nu har visserligen säljaren försäkrat dig om att fukt inte ska finnas och därav har du en stor fördel vid en eventuell tvist.

Det finns praxis (NJA 1996 s. 598) på detta område, dock är förutsättningarna inte detsamma som i ditt fall men liknelser finns. I fallet var det fråga om köp av en husbil som senare visade sig ha fuktskador och köparen ville därmed häva avtalet. HD menande att köparen hade rätt att häva avtalet på den grund att köparen inte borde ha märkt de omfattande fuktskadorna som senare visade sig föreligga, trots att två undersökningar av husbilen gjorts.

Kontaktuppgifter till vår juristbyrå

Med stöd av gällande rätt och praxis så ser jag goda möjligheter för dig att häva avtalet och därmed få pengarna åter. Jag rekommenderar dig att ta hjälp av vår juristbyrå då ett ombud alltid är bra att ha vid en tvist, samt att dessa ombudskostnader kan bli betalda av förlorande part (säljaren i ditt fall). Önskar du hjälp av vår juristbyrå kan du mejla mig på johan.hakansson@lawline.se så kontaktar jag dem åt dig!

Med vänliga hälsningar

Johan Håkansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1383)
2021-07-26 Häva köp och kräva ersättning för kostnader - köplagen
2021-07-26 När har köparen rätt att häva köpet enligt köplagen?
2021-07-26 Köparen är sen med betalningen, vad kan jag göra?
2021-07-24 Vem bär ansvaret för en skadad vara vid ett transportköp?

Alla besvarade frågor (94253)