Har socialen rätt att begära ut föräldrars belastningsregister pga orosanmälan?

2021-06-09 i Sekretess
FRÅGA
Hej jag har en fråga..kan socialen kolla upp belastningsregistret hos polisen om dom misstänker att våra barn far illa..har fått oroanmällan på oss utan anledning från nån okänd person
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem som har rätt att få ut uppgifter från belastningsregistret regleras i lagen om belastningsregister. Vissa svenska myndigheter kan ha rätt att begära ut sådana uppgifter (6 § lag om belastningsregister). Socialnämnden kan begära ut uppgifter ur belastningsregistret om brott som föranlett annan påföljd än penningböter. Det krävs emellertid att ärendet handlar om till exempel vårdnad av barn, barns boende eller umgänge med barn (11 § 8 p. förordning om belastningsregister).

Myndigheten som vill begära ut uppgifter ur belastningsregistret måste pröva behovet av uppgifterna i förhållande till den olägenhet som det innebär för den som berörs (7 § lag om belastningsregister). Eftersom det rör sig om barn ska barnets bästa alltid väga tyngst. Detta innebär att barnets bästa väger tyngre än föräldrarnas rätt till integritet. Socialen har därmed rätt att ta del av uppgifter i belastningsregistret som föranlett annan påföljd än penningböter med anledning av orosanmälan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (260)
2021-06-15 Hur länge gäller sekretess för uppgifter i en förundersökning?
2021-06-09 Har socialen rätt att begära ut föräldrars belastningsregister pga orosanmälan?
2021-06-08 Kan vem som helst begära ut information från en skola?
2021-05-29 Åklagares meddelarfrihet

Alla besvarade frågor (93215)